Adopteren van een project

Stichting Veldwerk biedt personen of organisaties mogelijkheden om projectdonor te worden. Uw gift krijgt dan een met u afgesproken bestemming, waarover wij aan u dan ook verantwoording over de realisatie afleggen. Als u € 2.500 of meer beschikbaar hebt, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via het secretariaat U ontvangt dan een aanvraagformulier, waarop u uw ideeën en eventuele randvoorwaarden kunt omschrijven. Er zijn ook educatieprojecten of projecten voor medische voorzieningen. Hierna leest u meer over enkele projecten van Stichting Veldwerk, die gerealiseerd zijn met steun van projectdonoren.

Preventief health en family planning camp

Het Mary Stopes team is met onze jeep naar boven gereden in Dhading om vrouwen en kinderen te helpen. Het doel van dit camp was preventieve health en family planning. Er werd door de Nepalese verpleegkundigen en de aanwezige dokter voorlichting verstrekt over de verschillende vormen en mogelijkheden van geboortebeperking. Er werd tijdens dit health camp aan meerdere vrouwen de prikpil verstrekt (norplant), en er zijn met vrouwen en mannen afspraken gemaakt over sterilisatie. Dat gaat in goed overleg met beide echtgenoten en met bedenktijd tussen dit eerste gesprek, de gemaakte afspraak én de werkelijke ingreep. De vele vrouwen met de verzakte baarmoeder zijn zover als mogelijk direct ter plekke geholpen met medicatie, een rubber ring die de buitenboel van binnen weer op haar plaats vastzet, of er zijn vervolgafspraken met hen gemaakt over een operatie. Maar er kwamen ook kinderen met vreemde huidziektes op bezoek, mensen die uit de boom waren gevallen tijdens het oogsten en of het houthakken, baby's en kleuters met wormen. Er wordt nu door health (gefinancierd door Stichting Veldwerk) en Mary Stopes follow up aan de patiënten gegeven om er voor te zorgen dat er een goede nazorg plaats vindt. Dank voor dit mooie project!

Eye camp in Dhading

In de afgelopen jaren vonden er meerdere eyecamps van SSSN (onze lokale partner) en stichting Veldwerk plaats in Dhading. Met dank aan initiatiefneemster Nicole die eerder 9 maanden als vrijwilliger in dit gebied is geweest, waarbij zij veel heeft bijgedragen aan de verbetering van het gezondheidsproject van Stichting Veldwerk aldaar. Na het doen van vele huisbezoeken kwam zij erachter dat vele mensen te kampen hebben met oogklachten, staar, ontstekingen, slecht zicht, noem maar op. De noodzaak voor een eyecamp bleek al gauw en daar ging Nicole mee aan de slag. Nicole, en haar supporters en sponsoren, bedankt voor dit geweldige initiatief en de hulp aan deze Nepalese mensen!

Vaktraining voor vrouwen

Een vaktraining is een belangrijk onderdeel van het bieden van zelfstandigheid aan kansarme vrouwen. Een van de hoofdproblemen waar de vrouwen tegenaan lopen is dat ze nooit de mogelijkheid hebben gehad een vak te leren waarmee ze zichzelf kunnen onderhouden. Meisjes en daarmee ook vrouwen hebben standaard een achterstand in educatie, omdat het beetje geld dat mensen hebben eerder in jongens geïnvesteerd wordt. Stichting Veldwerk geeft deze vrouwen een kans om, door middel van het volgen van vaktrainingen, een certificaat te behalen. Hiermee kunnen ze een baan vinden en voor zichzelf en hun kinderen zorgen. Zo kunnen deze vrouwen een onafhankelijk bestaan opbouwen.

 © 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.