Periodieke gift

Stichting Veldwerk is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn de giften die u aan de stichting doet onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een periodieke gift is voor 100% aftrekbaar, terwijl een eenmalige gift slechts beperkt aftrekbaar is met een drempel en een maximum. Een periodiek gift is een schriftelijke overeenkomst met stichting Veldwerk of een notariële akte. Op de website van de Belastingdienst leest u meer over de fiscale aspecten van uw gift.

Uw periodieke gift kunt u combineren met het steunen van een student. Zo helpt u jonge mensen in Nepal hun droom waar te maken. Meer informatie vindt u hier.

Voor het vastleggen van een periodieke gift kunt u gebruik maken van de formulieren op de site van de Belastingdienst. Onze gegevens zijn:

Stichting Veldwerk
Vennewatersweg 19
1935 AR EGMOND-BINNEN
Bankrekening: NL16TRIO0254661610
RSIN nummer: 808649577

De ingevulde formulieren kunt u mailen naar de penningmeester
Na ontvangst vullen wij op de formulieren het transactienummer in en sturen wij het voor u bestemde exemplaar naar u terug.

U kunt ook contact met ons opnemen als u de periodieke gift in een notariële akte wilt vastleggen, via stichting Veldwerk kan dat kosteloos als u € 150 of meer per jaar overmaakt.© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.