Steun een student

Stichting Veldwerk steunt studenten in Nepal bij hun studie. De ondersteuning verloopt via de partnerorganisatie Education First Foundation (EFF), waarvan de medewerkers op het Veldwerk kantoor in Kathmandu werken. Ondanks de vele mensen die helpen dit programma te ondersteunen, is de lijst van kinderen die hulp nodig heeft altijd langer, daarom is uw hulp hier nog zeker nodig!

Wie komen er in aanmerking?

Momenteel worden er meer dan 160 studenten geholpen. De meesten komen uit gezinnen waar de ouders weinig of niet regelmatig inkomen verdienen. Daarnaast worden er ook kinderen ondersteund die uitgebreidere ondersteuning nodig hebben, zoals wezen, vondelingen en gehandicapte kinderen.

Wat kost het programma en hoe worden de kinderen begeleid?

Elk kind heeft een uniek verhaal en dus zijn de kosten en benodigdheden per situatie verschillend. De kosten om een kind een jaar naar school te laten gaan verschillen van € 150 tot € 800, afhankelijk van de financiële situatie van de ouders en de locatie, leeftijd en behoeften van het kind. Om dit allemaal in kaart te brengen en te zorgen dat de informatie actueel blijft, bezoeken de medewerkers de kinderen regelmatig en in elk geval drie keer per jaar. Zo monitoren ze de vooruitgang en de sociale ontwikkeling van het kind. Omdat er een koppeling bestaat tussen de donor en het kind, ontvangt de donor periodiek een Engelstalig verslag en foto's met een update.

Hoe kunt u helpen?

De ondersteuning van een student leent zich voor een afspraak voor een vast aantal jaren. Om te garanderen dat het kind naar school kan blijven gaan en zijn/haar studie kan afronden, wordt er gevraagd om een student voor minimaal 3 jaar te ondersteunen. Of u de student zelf ondersteunt of met meerdere mensen samen, dat bepaalt u zelf. U kunt de gift vormgeven als periodieke gift. De periodieke gift is onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, als deze is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met Stichting Veldwerk (kan ook bij notariële akte). Hierin wordt opgenomen dat u tenminste vijf jaar achter elkaar tenminste één keer per jaar een bedrag overmaakt aan de stichting. Hier leest u meer over de periodieke gift

Hoe ziet het vervolg er uit?

Als u interesse hebt in het steunen van een student, mailt u dan naar het secretariaat.

 © 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.