Afsluiten projecten Dhading


Datum: 05-08-2021

Afsluiting projecten in Dhading

In 2007 ging Veldwerk aan de slag met lokale partner SSSN om de gemeenschappen van Nalang en Salang in Dhading te voorzien van gezondheidszorg en dagopvang voor de allerkleinsten.

Van bij het begin van het opstarten van de projecten, was duurzaamheid een belangrijk onderdeel en in samenwerking met de bestuur comités van de centra, lokale partner en de lokale overheid, werden er plannen opgezet om de zelfstandigheid van de centra (zowel gezondheidszorg als dagopvang) te verzekeren. In 2015 vonden de aardbevingen plaats en SVN besloot om de plannen tijdelijk stop te zetten omdat de mensen de ondersteuning en hulp meer dan nodig hadden.

De programma’s om een eigen inkomsten voor de centra te voorzien zoals een bijenproject en een kweekprogramma met geiten, bleven echter doorlopen. En in 2017 ging SVN opnieuw van start met het overleg met alle betrokken partijen om te zien op welke manier de projecten afgerond en/of overgedragen konden worden.

Midden juni 2021, is de samenwerking met SSSN ten einde gelopen en zijn de laatste projecten overgedragen. Hier een overzicht:

St. Mary center in Paatle – Nalang

Dagopvang ondergebracht in de lokale school, gezondheidscenter wordt uitgebaat door de lokale overheid.

Atos center in Aprichhap – Nalang

Dagopvang ondergebracht in de lokale school, gezondheidscenter gesloten door te weinig patiënten. Gebouw wordt maandelijks gebruikt door de lokale overheid voor het toedienen van vaccinaties.

Gahate center in Gahatetar – Nalang

Dagopvang samengegaan met lokale school, gezondheidscenter wordt uitgebaat door de lokale overheid.

Panchakanya center in Amkot – Salang

Dagopvang gesloten door kleine aantal kinderen, gezondheidscenter gesloten door te weinig patiënten. Gebouw wordt momenteel gebruikt als kantoor van SSSN.

Siddhababa center in Kamalabhari – Salang

Dagopvang samengegaan met lokale school, geen gezondheidscenter van bij opstart. SVN ondersteunt nog het salaris van de juffrouw in Alkala Devi School.

Sayapatri center in Duwathok – Salang

Dagopvang gedurende een jaar uitgebaat door lokale bestuur comité maar momenteel gesloten door COVID, gezondheidscenter wordt uitgebaat door de lokale overheid.

Tiffin programma’s in 2 scholen blijven doorgaan.

De afgelopen jaren zagen we reeds een vermindering in het aantal kinderen (families hebben minder kinderen) en een vermindering in het aantal patiënten dat de gezondheidscentra bezocht. De reden hiervoor is de weg die betere toegankelijkheid biedt aan beter uitgeruste hospitalen en door de betere hygiënische omstandigheden, zijn er ook minder zieken.

SVN kijkt met een tevreden gevoel terug naar de vele jaren samenwerking met SSSN in Dhading. Vele families, vrouwen en kinderen hebben gebruik kunnen maken van de diensten die werden aangeboden en het is mooi om te zien dat deze diensten nu verder worden gezet door de overheid (waar nodig).

Wij danken alle trouwe donors die ons werk in Dhading mogelijk hebben gemaakt voor hun jarenlange financiële ondersteuning van de projecten. En ook onze hartelijke dank aan het team van SSSN, zonder hun hulp zou het werk in Dhading niet mogelijk zijn geweest!

SVN richt zich nu de komende jaren op het studiebeurzen-programma in samenwerking met EFF waar kinderen uit achtergestelde situatie kans krijgen op onderwijs. Wij blijven in Dhading aanwezig aangezien we ongeveer 30 studenten ondersteunen. Als sociale werker in Dhading, komt Januka in dienst van EFF (Januka werkte jaren als project coördinator in Dhading).

 


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.