Bezoek aan Binod, EFF student


Datum: 22-01-2019

Bezoek aan Binod, EFF student

(Jutpaani, Sindhuli)

In coordinatie met partner Education First Foundation (EFF) ondersteunt SVN momenteel 130 studenten met een studiebeurs. Hierdoor krijgen deze kinderen, die afkomstig zijn uit families met een lage economische en/of sociale achtergrong, toegang tot onderwijs. Door deze kans op onderwijs, krijgen zij kans op een betere toekomst en het doorbreken van de cirkel van armoede waarin de familie zich vaak bevindt. SVN gaat zich in de toekomst vooral richten op dit project omdat onderwijs niet enkel van belang is voor de persoonlijke groei van een kind maar ook voor de economische en sociale groei van de gemeenschap.

Binod is een van de jongere kinderen uit een gezin van vijf. Hij werd opgenomen in het kindertehuis van Hamro Gaun (gerund door partnerorganisatie BKN en gesloten sinds oktober 2016). Na sluiting van het kindertehuis studeerde Binod gedurende 1 jaar op een kostschool in Kathmandu van waaruit hij in april 2017 werd gere-integreerd bij zijn familie in Jutpaani. De moeder van Binod verliet haar familie en trouwde met een andere man. Ze woont in hetzelfde dorp als het gezin en bezoekt van tijd tot tijd haar kinderen die nu worden opgevangen door haar ouders. Er is geen contact met de vader. Het dorp is niet toegankelijk tijdens de regenmaanden (moesson) maar er is regelmatig contact per telefoon met Binod en zijn familie om op de hoogte te blijven van het welzijn van de jonge student. Binod werd goed opgevangen door zijn grootouders en EFF besloot om het gezin te ondersteunen met een kleine bijdrage voor het onderwijs van alle broers en zussen aangezien de grootouders geen inkomstenbron hebben. Deze studeren allen op een overheidsschool waardoor de kosten vrij beperkt zijn. De familie krijgt ook maandelijks een bijdrage van ongeveer 15 Euro voor eten voor het grote gezin.

Jutpaani is een dorp, ongeveer 45 kilometer van Sindhuli. De rit duurt ongeveer 3 uur vanuit Sindhuli en is “off-road”. Tijdens de moesson is het dorp niet toegankelijk omdat verschillende rivieren moeten worden overgestoken. Sindhuli ligt op 154 kilometer van Kathmandu. De totale rit is ongeveer 8 uur om het dorp te bereiken. Jutpaani ligt op de grens tussen de zuidelijke vlaktes van Nepal (Terai) en de heuvels. Het klimaat is het hele jaar door mild en de huizen zijn gebouwd in traditionele stijl. De belangrijkste bron van inkomsten in de regio is van de landbouw (rijst).

Binod woont in het huis van zijn grootvader van moederskant, Dhanda Bahadur Khatri, die 74 jaar oud is. Er zijn 2 huizen: een waar de grootouders en de 5 kinderen wonen, een waar de oom en zijn gezin wonen (inclusief 3 kinderen). Het huis is nieuw gebouwd - 3 jaar geleden - en goed onderhouden. Er is een kamer boven om te slapen en 1 kamer beneden om te koken. De familie heeft ook een schuur voor de buffels, geiten en kippen.

Op 17 december 2018 bracht een team van EFF en SVN een bezoek aan de familie van Binod en de school om na te gaan hoe hij het stelt bij zijn familie.

     

Schoolbezoek

Binod werd van school opgehaald op weg naar zijn huis en er vond een kort gesprek plaats met het schoolhoofd en de klassenleraar. De directeur berispte Binod dat hij het beter zou moeten doen op school, aangezien hij een beurs heeft van een organisatie. Er werd duidelijk gemaakt dat EFF zijn studenten niet kiest door naar schoolresultaten te kijken, maar de gezinsachtergrond van de kinderen in overweging neemt.

Binod is een zwakkere leerling op school en heeft weinig tijd (of interesse?) voor zijn huiswerk omdat hij thuis vaak moet meehelpen. Op weg naar huis vertelde Binod dat er weinig tijd is voor huiswerk omdat hij 's ochtends naar het bos moet om vuurhout te gaan sprokkelen en gras bijeen te halen voor de dieren. ’s Avonds moet er water worden gehaald bij de kraan in het dorp en het is moeilijk om later op de avond bij een klein lichtje te studeren.

     

Huis- en familiebezoek

Binod woont bij zijn 3 broers en 1 zus bij zijn grootouders. Het is een financiële uitdaging om alle kinderen te voeden en te kleden.

Binod is verlegen en praat niet veel, hij werkt thuis goed en draagt ​​waar hij kan bij. Hij groeide veel in het laatste jaar (sinds het laatste bezoek van EFF). Volgens zijn grootmoeder is hij minder geïnteresseerd in zijn studies. De oudste zuster is na haar examen in de 10de klas gestopt met school en ze verblijft momenteel thuis. De grootmoeder praat over haar huwelijk maar EFF adviseert de grootmoeder dat ze te jong is en dat ze beter zou verder studeren.

Binod geeft aan dat hij het fijn vindt om weer bij zijn familie te wonen maar af en toe de luxe van het leven in Kathmandu mist.

Wilt u ook een student in Nepal ondersteunen? Neem dan contact op met ons. Voor meer informatie over het studiebeurzenprogramma, kunt u terecht op onze website.

     


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.