COVID 19 response (update 10 juni)


Datum: 10-06-2020

COVID 19 update (10 juni)

In samenwerking met partner Education First Foundation, hebben ongeveer 150 kinderen in Nepal toegang tot onderwijs door financiële ondersteuning voor de kinderen en hun families. Door de aanhoudende lockdown in Nepal, zijn ook de scholen gesloten en zijn deze kinderen al bijna 3 maanden thuis. De sociale werkers zijn in nauw contact met de kinderen en hun ouders via telefoon en volgen op dat de kinderen in een veilige omgeving zijn, genoeg te eten hebben, toegang hebben tot gezondheidszorg, etc.

          

Samen met andere Nederlanders in Nepal, werd een actie opgezet door Jimi, voormalig Country Representative van Stichting Veldwerk.

“Volgens officiële cijfers betekent de sluiting van scholen dat van de 8 miljoen kinderen die momenteel thuis zitten, ongeveer ongeveer 1,5 miljoen dat doet zonder leermiddelen en zonder toegang tot internet, tv of radio. Afstandsonderwijs dat via deze kanalen beschikbaar wordt gesteld door de overheid, is voor deze leerlingen niet mogelijk.

Van deze 1,5 miljoen kinderen lopen naar schatting ongeveer 350.000 kinderen het risico niet meer naar school terug te keren, wanneer de scholen weer open gaan. Een schrikbarend hoog aantal dat naar verwachting nog verder zal stijgen naarmate de lockdown verlengd wordt.

Veel mensen in Nepal leven onder de armoedegrens. Ouders lijden eronder dat er momenteel geen dagelijks inkomen is en weten niet hoe ze aan eten moeten komen en hoe ze hun kinderen thuis bezig moeten houden. Waar kinderen in Nederland spelletjes, knutselmateriaal en speelgoed hebben, is dit in Nepal wel anders. Niet naar school gaan betekent daardoor ook bijna niets kunnen doen. Ouders hebben vaak geen kennis over hoe ze hun kinderen pedagogisch kunnen ondersteunen. Wij richten ons juist op kinderen die zich in deze situatie bevinden. 

Om deze kinderen een kans te bieden hun onderwijs voort te zetten hebben de overheid en organisaties die het onderwijs in Nepal ondersteunen, werkboeken ontwikkeld. Hiermee kunnen kinderen blijven leren gedurende de tijd dat ze niet naar school gaan. Op alle openbare scholen in Nepal wordt hetzelfde curriculum gevolgd. De werkboeken sluiten hierop aan en zorgen ervoor dat kinderen niet teveel achter raken. Bij ieder hoofdstuk wordt aan de ouders uitgelegd hoe de oefeningen kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is er een systeem opgezet waarbij kinderen via een dagelijks telefoongesprek met een leerkracht (op afstand) begeleid worden. De lespakketten bevatten ook andere materialen, zoals (kleur)potloden, gum, puntenslijper, schrift; alles om direct en vrijwel zelfstandig aan de slag te kunnen!”

(http://dutch.sikshyalaya.org/about/)

          

SVN steunt deze actie en een aantal kinderen van het studiebeurzen-programma van EFF hebben het pakket ontvangen de afgelopen week.

Wilt u een kind helpen met een lespakket om achterstand op school te beperken?

De kost voor een lespakket is 6,5 Euro.

Stichting Veldwerk
IBAN: NL16TRIO 02546 61610
BIC: TRIONL2U

Lees ook COVID 19 response (update 1 Juni)

          


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.