COVID 19 response (update 24 november)


Datum: 24-11-2020

Telefoon campagne Nepal

COVID 19 response (update 24 november)

De toestand in Nepal is jammer genoeg nog niet verbeterd sinds de laatste update. Het aantal COVID19 besmettingen blijft stijgen, vooral in de Kathmandu vallei waar het grootste deel van de actieve besmettingen zijn.

De overheid gaf de lokale autoriteiten de opdracht om scholen te openen in gebieden met minder besmettingen maar dan wel met de nodige maatregelen. In Dhading, het projectgebied van SVN ten westen van Kathmandu, openden de scholen en gaan kinderen naar de les in ploegen. In gebieden zoals Dhading is er geen toegang tot alternatief onderwijs (zoals online klassen) waardoor de kinderen gedurende vele maanden vaak in moeilijke omstandigheden thuis waren. SVN en partner genoeg eten was voor de families die niet langer een inkomen hadden als gevolg van COVID19.

          

In Kathmandu blijven de kinderen dus nog steeds thuis maar er zijn meer middelen om de kinderen alternatief onderwijs te bieden in de vorm van online klassen. De meeste scholen zijn hiermee van start gegaan, zelfs sommige gemeenschapsscholen waar ook kinderen van EFF studeren. De gezinnen hebben echter niet altijd een telefoon waar zij toegang hebben tot online platformen die worden gebruikt voor de lessen. Daarom werd door SVN een succesvolle campagne opgestart voor het voorzien van telefoons voor deze families. Het doel was om voor 10 kinderen een telefoon te voorzien maar door het succes van de campagne, hebben we genoeg geld bij elkaar gehaald om voor 22 kinderen een telefoon aan te kopen.

De sociale werkers hebben ondertussen 12 kinderen een telefoon overhandigd. Er werd een overeenkomst opgesteld dat de telefoon eigendom blijft van EFF en overhandigd wordt aan EFF wanneer de lessen op school weer van start gaan. De sociale werkers volgen ook nauw op of de families de telefoons kunnen gebruiken en begrijpen hoe de online platforms werken.

De resterende telefoons zullen in de loop van deze week worden overhandigd.

Wij danken alle gulle gevers voor hun bijdrage aan deze actie!

        

 

 

 


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.