Day care centre in Balaju


Datum: 04-06-2018

Day care centre in Balaju, in samenwerking met CESC

     

Missie

CESC streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor arme en achtergestelde kinderen die met hun gezin in de buurt van Balaju (Kathmandu) wonen.

Visie

CESC wil een plek bieden waar kinderen kwaliteitsonderwijs kunnen krijgen in een kindvriendelijke omgeving.

Achtergrond

Child Education Service Centre is een niet-politieke, niet-religieuze en non-profitorganisatie opgericht in maart 2006. Het is geregistreerd bij het District Administration Office van Kathmandu en is aangesloten bij de Social Welfare Council als een liefdadigheidsorganisatie. CESC is opgericht om onderwijs te bieden aan kinderen die op sociaal, cultureel en / of economisch gebied zijn gemarginaliseerd. CESC is van mening dat onderwijs de beste manier is om armoede te bannen en door kinderen toegang tot onderwijs te geven, kunnen ze hun toekomst veranderen en de cirkel van armoede doorbreken. CESC heeft een bestuur van 7 uitvoerende leden afkomstig van verschillende sociale en professionele achtergronden. Het bestuur organiseert regelmatig bijeenkomsten en bespreekt sinds 2006 de voortgang, uitdagingen en het toekomstige organisatieplan.

     

2018

Momenteel studeren 25 kinderen in het center met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar. Deze kinderen komen vaak uit gezinnen die uit dorpen naar Kathmandu zijn geëmigreerd op zoek naar een beter leven. Jammer genoeg liggen de kansen niet voor het grijpen en de gezinnen komen in grote armoede terecht. Door gebrek aan financiële middelen, kunnen de kinderen niet terecht in scholen en krijgen zij gratis onderwijs in het center. Ook een uniform, boeken en dagelijks een gezonde middagsnack worden voorzien door CESC. Wanneer de kinderen ouder worden, worden zij voorbereid om in te stromen in het formele onderwijs. Hiervoor worden studiebeurzen voorzien, als de situatie van de familie niet is verbeterd. Gelukkig slagen sommige ouders erin om werk te vinden en worden zij aangespoord om de verantwoordelijkheid voor onderwijs op zich te nemen. De dames van CESC brengen geregeld bezoeken aan de families van de kinderen om op de hoogte te blijven van de situatie waarin de familie zich bevindt.

Buiten onderwijs, wordt er ook een oogje gehouden op de gezondheid van de kinderen – er wordt jaarlijks een kamp georganiseerd waarbij de kinderen nagekeken worden door een dokter. En er is ook gelegenheid voor plezier, zoals tijdens de jaarlijkse picknick. Verder worden de ouders nauw betrokken bij het project en worden er geregeld bijeenkomsten georganiseerd waarbij verschillende onderwerpen worden besproken met de ouders, zoals het belang van onderwijs, hygiëne en gezondheid, etc.

Zoals bij alle projecten, is duurzaamheid een belangrijke factor voor SVN en ook de dames van CESC worden aangespoord om een bijdrage te leveren aan het project. Dit kan onder de vorm van schenkingen (zoals truien voor de winter, eten, boeken, speelgoed) maar zij worden ook geholpen om andere donors te contacteren. Door de aard van het project, is het moeilijk om dit onafhankelijk te maken van financiële ondersteuning van buitenaf. Jaarlijks gaat het aandeel van de kosten die gedragen worden door SVN en in een paar jaar tijd, hopen we dat CESC op zichzelf kan bestaan.


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.