Duurzaamheid project in Balaju


Datum: 26-11-2018

In samenwerking met CESC wordt in Balaju (een buurt in Kathmandu) een day care center uitgebaat waar kinderen van lage sociale en/of economische achtergrond opvang en onderwijs krijgen. Ook voor dit project heeft SVN de afgelopen maanden geregeld bijeenkomsten gehad met het bestuur van CESC om de duurzaamheid en toekomst te bespreken.

Aangezien ouders het belang van onderwijs meer en meer inzien en het overheidsonderwijs toegankelijker wordt, hebben we gemerkt dat de afgelopen 2 schooljaren er minder kinderen waren dan voorzien. Tijdens de afgelopen AGM (annual general meeting) waar alle bestuursleden van CESC en vertegenwoordigers van SVN aanwezig waren, werd aangegeven dat CESC het programma wilde hervormen en overgaan op het aanbieden van studiebeurzen voor de kinderen.

          

Tot midden april 2019, zal het day care center worden gerund en daarna zullen alle kinderen in een lokale school geplaatst worden. De families die hiervoor financiële hulp nodig hebben, zullen hierbij ondersteund worden. Op deze manier zijn de kosten aanzienlijk minder aangezien huur, lonen van leerkrachten, etc. worden uitgespaard. CESC is momenteel in beraad hoe zij het nieuwe programma gaan vormgeven en uitvoeren. SVN adviseert hen hierbij en helpt hen waar het nodig is.

Hartelijk dank aan het bestuur en staf van CESC en allen die SVN de afgelopen jaren financieel hebben geholpen om dit programme waar te maken!

     

SVN gaat zich in de toekomst vooral richten op EFF en het programma waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen tot studeren via een studie-toelage. Voor meer informatie over de financiële ondersteuning van een student in Nepal, kun je terecht op onze website.

     


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.