Duurzaamheid project in Chitwan


Datum: 08-10-2018

Duurzaamheid project in Chitwan

Meer dan 12 jaar geleden werd in Tandhi, Chitwan, een project opgestart voor de opvang van kleine kinderen (leeftijd 3 tot 5 jaar) in samenwerking met CWDF.

De doelen van het project zijn:

  • Het voorzien in niet formeel onderwijs voor 50 kinderen met een lage sociale en/of economische achtergrond uit de omgeving.
  • Verzekeren dat 50% van de kinderen meisjes zijn.
  • Elk jaar kunnen er ongeveer 40 nieuwe kinderen worden ingeschreven
  • Het verstrekken van een gezonde maaltijd en medische zorg voor alle kinderen.

     

In de laatste jaren veranderde het model van formeel onderwijs aangeboden in de overheidsscholen en kregen kinderen ook daar toegang tot kleuteronderwijs – ECD early childhood development. Deze nieuwe structuur bracht de gesprekken tot de noodzaak en duurzaamheid van het project op gang. Een eerste stap was dat de salarissen van de juffen in de day care werden betaald door de overheid (SVN gaf maandelijks een extra bijdrage). Daarna wilde SVN nog een stap verder gaan en een manier vinden, in samenspraak met de lokale partner CWDF, om het project zelfstandig te laten lopen.

Na veel overleg, werd besloten om een klaslokaal te bouwen in lokale Janadaya Secondary School en op deze manier runt de stichting, in samenwerking met de school, de day care. Vanaf april 2018, ondersteunt SVN enkel nog de “tiffin” (middagsnack) voor de kinderen van de studenten. De lokale partner heeft de afgelopen jaren trainingen gekregen in het schrijven van project-voorstellen en rapportage zodat zij op zoek kunnen gaan naar andere donors (indien zij dat wensen). Momenteel zijn onderhandelingen aan de gang met de lokale overheid voor het ondersteunen van het tiffin-programma in de day care.

Vanaf april 2019, zal SVN het center volledig overdragen aan de lokale partner en school. Indien de partner niet de capaciteit heeft om het project verder te zetten, wordt het gebouw verder overgedragen aan Janadaya School en kunnen zij hiervan gebruik maken. Het aantal leerlingen neemt immers jaarlijks toe in scholen in de Terai en er is altijd een tekort aan klaslokalen in de scholen van de overheid. Een mooie afsluiter van dit project waar honderden kinderen over de jaren heen gratis opvang, onderwijs, eten en zorg kregen.

     

Hartelijk dank aan het bestuur en staf van CWDF en allen die SVN de afgelopen jaren financieel hebben geholpen om dit programme waar te maken!

SVN gaat zich in de toekomst vooral richten op EFF en het programma waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen tot studeren via een studie-toelage. Voor meer informatie over de financiële ondersteuning van een student in Nepal, kun je terecht op onze website.

     


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.