Duurzaamheid projecten in Dhading


Datum: 15-08-2017

De laatste maanden zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd in de gemeenschappen in Dhading  om de duurzaamheid van de projecten (Health Care en Day Care Centra) te bespreken. Sinds 2008 werkt Stichting Veldwerk samen met lokale partner Siddha Samaj Sewa Nepal voor het implementeren van verschillende projecten ter ondersteuning van onderwijs en gezondheidszorg in Nalang en Salang. In het kader hiervan werden 6 centra opgericht waar gratis opvang en onderwijs (ECD – Early Childhood Development) en basisgezondheidszorg worden aangeboden aan de lokale bevolking. Beide projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de lokale overheid.

     

In eerste instantie had SVN het plan om deze centra 5 jaar te ondersteunen en dan volledig over te dragen aan de lokale overheid, partner en/of gemeenschappen.  Het St. Mary Centre in Paatle – Nalang, werd overgenomen door de lokale partner en dit was een stap in de goede richting.  Jammer genoeg hebben in het voorjaar van 2015 de verwoestende aardbevingen plaatsgevonden waarbij de gemeenschappen enorme verliezen leden en hierdoor werden de plannen voor duurzaamheid tijdelijk stopgezet. Ondertussen zijn we ruim 2 jaar verder en de gemeenschappen laten zien steeds meer te herstellen van de verwoesting. Scholen worden heropgebouwd, huizen hersteld en ook Veldwerk is in de eindfase van de heropbouw van de centra in Dhading. Vijf gebouwen waren beschadigd, 2 werden hersteld en 3 werden opnieuw gebouwd volgens technische specificaties van de overheid voor aardbevingsbestendigheid. De heropbouw gebeurde in nauwe samenwerking met de lokale bestuurscomités en tijdens de veelvuldige bijeenkomsten en bezoeken werden de plannen voor duurzaamheid opnieuw besproken met de gemeenschappen, SSSN en comités. De meeste comités gaven aan dat zij bereid zijn om de centra over te nemen. Momenteel vinden er vergaderingen plaats waarbij mogelijke projecten worden besproken om een eigen inkomen te genereren. Bij deze besprekingen wordt ook de lokale overheid betrokken.

     

Eind augustus, zal het Gahate Centre in Gahatetar worden overgedragen aan het lokale comité die in samenwerking met de lokale overheid en de lokale overheidsschool het beheer van het centrum zullen overnemen. Op verzoek van de gemeenschap is het beschadigde gebouw, dat volledig afgebroken diende  te worden, vervangen door een geboortecentrum en een gebouw naast de school. Ook de day care van het Atos centre in Aprichhap is onder het beheer van de lokale overheidsschool gebracht. Op deze manier hoopt SVN stapsgewijs de verantwoordelijkheid van alle centra over te dragen na intensief overleg en met de nodige steun aan de lokale gemeenschappen en de partner in Dhading.

     

De komende maanden zal het team in Nepal vooral bezig zijn met deze besprekingen. Een opdracht die veel tijd vraagt en de nodige inzet van alle betrokken partijen, vooral de lokale bevolking. Om te voorkomen dat de centra op termijn worden gesloten, hecht Veldwerk veel belang aan dit traject en zal de nodige tijd genomen worden om de centra daadwerkelijk over te dragen. Ondertussen blijft Stichting Veldwerk zich inzetten en  de financiële steun voortzetten, hiervoor zijn alle bijdragen welkom! Contacteer SVN indien u geïnteresseerd bent om een project te ondersteunen of doneer via onze website.

Voor updates over de bijeenkomsten in Dhading en andere projecten van Stichting Veldwerk, kunt u terecht op onze facebook-pagina.


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.