EFF in Sindhupalchok


Datum: 29-01-2018

Education First Foundation (EFF), een van de partners van Stichting Veldwerk in Nepal, verzorgt beurzen voor kinderen uit achtergestelde situaties. Als er een aanvraag binnenkomt, meestal via een school, organisatie of vanuit de familie zelf, gaat er een veldwerker bij het gezin op bezoek. Er wordt dan gekeken naar de sociaaleconomische omstandigheden, aantal gezinsleden en de gezondheidssituatie van de familieleden. Als blijkt dat een kind in aanmerking komt voor het “Scholarship” programma wordt er een donor bij gezocht. Meestal gaat het om school- of collegegeld, maar het komt ook voor dat er schoolboeken, een uniform of bijkomende kosten worden vergoed, dit alles afhankelijk van de omstandigheden van een familie.

Ook komt het voor dat een kind of familielid ziek wordt en medische hulp nodig heeft. Dit is voor veel families in het programma niet te bekostigen en EFF kan dan in overleg met de sponsor besluiten om hen ook hierbij te ondersteunen. Indien de sponsor niet over de mogelijkheden beschikt om de familie of de student te helpen, dan steunt SVN de medische behandeling.

Een aantal kinderen die in het programma zijn opgenomen, zijn kinderen die een aantal jaren onderdak hadden in een kindertehuis in Bharabhise, Sindhupalchok. Enkele jaren geleden besloot SVN dit tehuis te sluiten door een verandering in het beleid van de regering waarin zij een duidelijk standpunt innemen dat kinderen beter ondergebracht kunnen worden bij familie of in hun gemeenschap dan in instituten. Deze kinderen werden gere-integreerd en terug naar hun familie gebracht. Kinderen die geen eigen ouders meer hadden, werden ondergebracht bij naaste familie.

Na de hereniging met hun familie, zijn de kinderen opgenomen in het studiebeurzenprogramma van EFF. EFF volgt nauw de situatie van de kinderen thuis op en er worden regelmatig bezoeken afgelegd aan deze kinderen om er zeker van te zijn dat ze een veilig onderkomen hebben en naar school gaan. In december bezochten Gautam, project coördinator EFF, en Bimal, sociale werker, enkele van deze kinderen in Sindhupalchok. Een verslag van hun bezoek kun je hier lezen.

 

Wil jij een kind in Nepal de kans geven om naar school te gaan? Neem een kijkje op onze website voor meer informatie. Of neem rechtstreeks contact op met ons team in Nepal: maya@stichtingveldwerk.nl (SVN), scholarship.svn@gmail.com (EFF).

 


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.