Gahate day care en health center


Datum: 05-04-2018

Op 12 maart bezocht een team van Stichting Veldwerk het day care en health center in Gahatetar, Dhading, ter voorbereiding van de overdracht aan de lokale school en lokale overheid. Na een lang proces zijn de nodige overeenkomsten gemaakt met het bestuurscomité van de school, het lokale bestuurscomité van het center en de lokale overheid.

Het proces begon in september 2016 met een bijeenkomst met de lokale gemeenschap om het belang en behoefte aan het center te bespreken. Het gebouw was beschadigd door de aardbevingen in 2015 en diende heropgebouwd te worden. De bevolking die rond het center woont, gaf aan dat het center een groot belang heeft in de toegang tot gezondheidszorg in het gebied en wilde graag een eigen steentje bijdragen om het center draaiende te houden. De school gaf aan om de verantwoordelijkheid voor het day care center over te willen nemen. Onder leiding van Prem Silwal, startte de constructie van 2 gebouwen: een child birth center en een klaslokaal voor de ECD klas voor de aanliggende Baldevi Primary School.

     

In 2017 vonden de constructiewerken plaats en in september 2017, werd het child birth center overgedragen aan de lokale overheid. Prem Silwal werd ondertussen verkozen als burgemeester van het nieuw gevormde Siddhalek waar ook de VDCs Nalang en Salang toe behoren en zorgde voor de aanstelling van een health worker en de nodige medicijnen zodat het center de nodige gezondheidszorg kan geven aan de ongeveer 200 families die in de omgeving van het center wonen. Ook de nieuw verkozen en aangestelde voorzitter Chandra Prasad Silwal van de ward waarin het center ligt, heeft zich ingezet. Hij werkte samen met de lokale besturen van de school en het center om het overblijvende werk te voltooien. Dit werk bestond uit het schilderen van de gebouwen, het opruimen van de tenten en omliggende land, de aanvoer van drinkwater en de bouw van een kantine waar ook de school gebruik van kan maken. Vanaf april 2018 zal ook het day care center overgedragen worden aan de lokale gemeenschap.

     

Op deze manier is het center niet langer afhankelijk van buitenlandse financiële steun en ligt de verantwoordelijkheid nu bij de lokale gemeenschap en overheid wat belangrijk is voor de duurzaamheid van het project.

SVN dankt alle partijen die meegewerkt hebben voor een succesvolle overdracht van het project in Nepal en alle gulle schenkers in Nederland die het center de afgelopen jaren hebben ondersteund.

Voor meer informatie over onze projecten, kunt u terecht op onze facebook-pagina.

     


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.