Musahar project in Jhiljhile – update


Datum: 10-09-2019

Musahar project in Jhiljhile – update

 

Afgelopen zomer werd het eerste jaar van het project in de Musahar gemeenschap in het zuidoosten van Nepal geëvalueerd. Alle betrokken partijen zijn het er over eens dat het project een succes is en grote veranderingen teweeg heeft gebracht in de gemeenschap.

Volgende activiteiten werden met succes uitgevoerd: training voor gezondheid en empowerment van vrouwen, alfabetiseringsklassen voor vrouwen, bio-filters voor drinkwater, schoolvervoer voor de kinderen, bouw van een klaslokaal en kennismaking met organische landbouw.

 

 

Volgende resultaten werden vastgesteld:

Algemeen:

 • Het project team heeft een goede relatie opgebouwd met de deelnemers en begunstigden van het project.
 • Algemeen vertrouwen is gegroeid in het afgelopen jaar.
 • Beter begrip van de cultuur en behoeften van de gemeenschap.
 • Vrouwen hebben betere vaardigheden, kennis en vertrouwen.

Economisch:

 • Vrouwen beginnen te begrijpen hoe gezondheid verbonden is met economisch welzijn.
 • Vrouwen hebben belangstelling getoond om nieuwe vaardigheden te verwerven en hun levensonderhoud te verbeteren.
 • Vrouwen hebben belangstelling getoond voor commerciële landbouw als een manier om inkomsten te genereren.
 • Vrouwen zijn kleine ondernemingen in het dorp gestart.
 • Vrouwen hebben voor het komende jaar nieuwe ideeën voor het genereren van inkomsten.

Ecologisch:

 • Het gebrek aan toegang tot omliggend bos en bosproducten (zoals brandhout) blijft een uitdaging. Elektrische kachels gebruiken is voorgesteld als een oplossing.
 • Verontreinigd water is aangepakt via bio-waterfilters.
 • De deelnemers hebben kennis gemaakt met het concept van klimaatverandering. Er is behoefte aan educatie om ze meer te helpen zich aan te passen aan veranderende weerpatronen.
 • De deelnemers begrijpen het negatieve effect van chemische stoffen op hun gezondheid en het milieu en zijn begonnen met het maken van hun eigen organische waterfilters.

Sociaal:

 • Huiselijk misbruik en geweld zijn vastgesteld als een probleem. Vrouwen hebben nu meer vertrouwen en bouwen aan sterkere relaties met hun echtgenoten.
 • Kindhuwelijken zijn geïdentificeerd als een probleem (met betrekking tot de gezondheid van vrouwen). Jongere vrouwen begrijpen beter hun recht om niet te jong te trouwen.
 • Slechte voeding en hygiëne worden aangepakt via de alfabetiseringsklassen en gezondheidskampen. Er is een verandering in het dieet te merken.

Alle betrokkenen kijken terug op een succesvol jaar!

We willen hierbij partner Kamala Foundation van harte danken voor hun inzet in de gemeenschap en Maha Mata, mede donor van het project (helft van de onkosten worden ondersteund door Maha Mata).

Meer informatie over de uitgevoerde activiteiten, zijn te vinden in het jaarrapport.

 

 

 

Het project loopt voor 3 jaar en hiervoor zijn wij nog op zoek naar donoren. Voor het volgende jaar (2de jaar) staan ondermeer de volgende activiteiten op het programma: voortzetting van schooltransport en alfabetiseringsklassen voor de vrouwen, gezondheidstraining en training voor levensonderhoud en inkomsten genererende activiteiten voor vrouwen, elektrische fornuizen, verwerkingsmachine voor rijst (rice mill) en training in organische landbouw zoals het gebruik van bio-meststoffen. Bent u of uw organisatie geïnteresseerd om de Musahar gemeenschap in Jhiljhile te ondersteunen voor een van deze activiteiten? Neem dan contact op met Stichting Veldwerk voor meer informatie.

 

 


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.