Nieuwsbrief SVN juli 2020


Datum: 01-07-2020

Nepal, juli 2020

Beste Veldwerk sympathisanten,

Net zoals overal in de wereld is Nepal in de greep van COVID 19. Sinds onze laatste nieuwsbrief is er weinig veranderd in Nepal en staan onze lopende projecten nog steeds “on hold” door de aanhoudende lockdown. Op 24 maart ging deze van start en op 11 juni vond er een versoepeling plaats. Dit houdt in de nu voertuigen zich mogen verplaatsen – beperkt en op afwisselende dagen, afhankelijk van de nummerplaat – en winkels zijn weer open.

Het openbare vervoer en verkeer tussen de verschillende districten ligt nog steeds stil. De scholen zijn nog steeds gesloten. En natuurlijk, het toerisme dat een belangrijke bron van inkomsten is voor Nepal is helemaal stil gevallen. Een andere belangrijke bron van inkomsten, de vaak zuur verdiende lonen die arbeidsmigranten naar huis sturen, is ook weggevallen voor vele families. Duizenden Nepalezen zijn nog steeds aan het terugkeren vanuit India en andere landen. Zij worden, vaak in schrijnende omstandigheden, opgevangen in quarantaine kampenen mogen naar huis wanneer ze negatief testen of, zoals in sommige districten waar er een tekort aan testen is nadat ze gedurende twee weken geen symptomen vertonen.

Sinds het begin van de lockdown, nu meer dan drie maanden geleden, is het aantal besmettingen exponentieel gestegen.  Een groot aantal van deze besmettingen zijn mensen die uit het buitenland zijn teruggekeerd en die momenteel in quarantaine kampen verblijven.

Ondertussen komt het volk op straat om te betogen tegen de slechte aanpak van de regering van de COVID crisis. Redenen hiertoe zijn slechte omstandigheden in de quarantaine kampen, gebrek aan testen, corruptie bij de aankoop van maskers en testtoestellen, gebrek aan maatregelen om de bevolking economisch te ondersteunen, etc.

(foto: Reuters)

 

 

 

 

 

 

De kantoren van partners Education First Foundation (EFF) in Kathmandu en Siddha Samaj Sewa Nepal (SSSN) in Dhading zijn gesloten. De daycare centra in Dhading zijn dicht, evenals de scholen. De EFF kinderen gaan momenteel dus niet naar school. Er worden lessen aangeboden via tv, radio en internet (sommige scholen) maar de studenten hebben niet altijd de ideale thuissituatie of de middelen om hiervan gebruik te maken. Ouders zijn thuis zonder werk, zonder inkomen wat vaak leidt tot moeilijke situaties en veelal zijn er andere prioriteiten.

Ondanks de tijdelijke sluiting van de kantoren, zijn de teams van EFF, SSSN en SVN in Kathmandu en Dhading om te helpen waar nodig is. Door telefonisch contact met de families van de studenten wordt er op de hoogte gebleven van het welzijn van de kinderen. 40 families die het moeilijk hadden om eten te kopen, krijgen hulp via voedselpakketten. Deze actie is mogelijk door de talrijke donaties die wij reeds hebben ontvangen, waarvoor onze hartelijk dank aan alle gulle schenkers! De bedeling wordt geregeld met hulp van lokale winkels en bekenden die in de buurt wonen van de families. Januka (coördinator SSSN) zorgt voor de levering van voedselhulp in Dhading. Zolang deze families niet terug aan het werk kunnen – velen zijn dagloners- zullen zij deze hulp krijgen via SVN (en dus via onze donateurs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Een tweede project wat Veldwerk momenteel in het kader van COVID-19 ondersteunt, is opgezet door Jimi Oostrum (voormalig country representative van SVN in Nepal). Jimi en een team van enthousiaste vrijwilligers hebben een lessenpakket gemaakt. Jimi schrijft hierover:

“Volgens officiële cijfers betekent de sluiting van scholen dat van de 8 miljoen kinderen die momenteel thuis zitten, ongeveer 1,5 miljoen dat doet zonder leermiddelen en zonder toegang tot internet, tv of radio. Afstandsonderwijs dat via deze kanalen beschikbaar wordt gesteld door de overheid, is voor deze leerlingen niet mogelijk.

Van deze 1,5 miljoen kinderen lopen naar schatting ongeveer 350.000 kinderen het risico niet meer naar school terug te keren, wanneer de scholen weer open gaan. Een schrikbarend hoog aantal dat naar verwachting nog verder zal stijgen naarmate de lockdown verlengd wordt.

Veel mensen in Nepal leven onder de armoedegrens. Ouders lijden eronder dat er momenteel geen dagelijks inkomen is en weten niet hoe ze aan eten moeten komen en hoe ze hun kinderen thuis bezig moeten houden. Waar kinderen in Nederland spelletjes, knutselmateriaal en speelgoed hebben, is dit in Nepal wel anders. Niet naar school gaan betekent daardoor ook bijna niets kunnen doen. Ouders hebben vaak geen kennis over hoe ze hun kinderen pedagogisch kunnen ondersteunen. Wij richten ons juist op kinderen die zich in deze situatie bevinden.

Om deze kinderen een kans te bieden hun onderwijs voort te zetten hebben de overheid en organisaties die het onderwijs in Nepal ondersteunen, werkboeken ontwikkeld. Hiermee kunnen kinderen blijven leren gedurende de tijd dat ze niet naar school gaan. Op alle openbare scholen in Nepal wordt hetzelfde curriculum gevolgd. De werkboeken sluiten hierop aan en zorgen ervoor dat kinderen niet teveel achter raken. Bij ieder hoofdstuk wordt aan de ouders uitgelegd hoe de oefeningen kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is er een systeem opgezet waarbij kinderen via een dagelijks telefoongesprek met een leerkracht (op afstand) begeleid worden. De lespakketten bevatten ook andere materialen, zoals (kleur)potloden, gum, puntenslijper, schrift; alles om direct en vrijwel zelfstandig aan de slag te kunnen!” ( zie ook: http://dutch.sikshyalaya.org/about/)

Door de bijdragen van SVN aan dit project, werden onlangs 244 kinderen in Thaiba (aan de rand van de Kathmandu vallei, donatie in samenwerking met Maha Mata) en 145 kinderen in Gorkha (district in noorden van Nepal) van een lespakket voorzien. De contactpersoon in Gorkha die mede instond voor de verdeling van de pakketten, is Dinanath die opgroeide in Hamro Gaun. Zo mooi dat deze kinderen zich mede inzetten voor andere kinderen in Nepal! Ook de studenten van EFF kregen een lespakket en volgende week wordt er in samenwerking met Januka in Dhading een verdeling voorzien.

Wilt u een bijdrage doen voor onze COVID-19 projecten?

De kosten voor een lespakket zijn 6,5 Euro.

De kosten voor een voedselpakket zijn 25 Euro.

U kunt uw bijdrage storten op:

Stichting Veldwerk, IBAN: NL16TRIO 02546 61610 - BIC: TRIONL2U

Stichting Veldwerk is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in Nederland. Hierdoor zijn de giften die u aan de stichting doet onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken).

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Veldwerk in Nederland of Nepal.

Met warme groeten,

De teams van EFF en SVN

 

Volg ook het nieuws op onze webpagina en facebook-pagina om op de hoogte te blijven van de vooruitgang van onze projecten!

 

Aan allen veel sterkte in deze moeilijke tijden.

 

Met warme dank aan allen die ons werk hier in Nepal mogelijk maken!!!


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.