Nieuwsbrief SVN oktober 2020


Datum: 07-10-2020

Nepal, oktober 2020

Beste Veldwerk sympathisanten,

Jammer genoeg is er weinig verbetering in de situatie in Nepal sinds de laatste nieuwsbrief in juli. In augustus was er een tweede lockdown, niet in heel Nepal maar in gebieden waar het aantal besmettingen hoog was waaronder de Kathmandu vallei. Deze lockdown duurde 3 weken maar ondanks de strenge maatregelen, bleef het aantal besmettingen stijgen. Bepaalde regels bleven van kracht (waaronder even en oneven regel voor privé en openbaar vervoer op basis van nummerplaat) maar de overheid leek de handdoek in de ring te gooien en de strijd tegen COVID19 op te geven.

Ondertussen is het openbaar vervoer naar andere districten geopend, binnenlandse vluchten, restaurants en hotels zijn open en ook het internationale luchtverkeer is op gang gekomen. Vanaf 17 oktober gaat Nepal ook weer open voor toerisme, een belangrijke bron van inkomsten voor het land. Maar velen hebben vragen bij deze beslissingen …. Het aantal besmettingen blijft dramatisch stijgen (het grote aandeel nu in Kathmandu), ziekenhuizen liggen vol en plaatsen die gedurende maanden geen actieve besmettingen hadden, zien opnieuw COVID19 patiënten. De eerste maanden waren het vooral jonge mannen die vanuit het buitenland kwamen die besmet waren maar nu vinden er besmettingen plaats in de gemeenschappen en zijn er meer ziekenhuisopnames en meer doden doordat ook ouderen en zieken worden getroffen.

 

De overheid heeft geen plan om de pandemie onder controle te krijgen en maakt zich meer zorgen om politieke macht en de staatskas (inkomsten van belastingen). De bevolking is, zoals gewoonlijk, op zichzelf aangewezen en bij gebrek aan bewustzijn betreffende het virus en hoe het wordt overgedragen, zou dit dramatische gevolgen kunnen hebben.

 

Door de hele onzekerheid betreffende de situatie, blijven de projecten van Stichting Veldwerk op een laag pitje draaien. Scholen zijn nog steeds gesloten en de sociale werkers van Education First Foundation beperken zich tot opvolging van de kinderen via telefoon. Enkel in noodgevallen worden familiebezoeken afgelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

In Siddhalek waar Stichting Veldwerk twee day care centra ondersteunt, gingen op 27 september de scholen opnieuw open. Omdat het onmogelijk is in gebieden zoals Dhading online klassen of thuisonderwijs te bieden aan de studenten, hebben vele dorpen besloten om van start te gaan met klassen. In Siddhalek zullen de studenten op afwisselende dagen naar school komen. De scholen werden isamenwerking met het schoolbestuur en de ouders schoongemaakt. Er werden bijeenkomsten georganiseerd om de ouders bewust te maken van COVID19 en hoe de kans op besmetting te verkleinen. We kijken uit naar nieuws van onze lokale partner om te horen hoe het verloopt in de day care centra.

 

In Jhiljhile is het derde projectjaar van start gegaan maar ook daar liggen de activiteiten grotendeels stil door de lockdown en maatregelen in het kader van COVID19. Hoewel het project momenteel "on hold" staat, zijn we blij te horen dat de gemeenschap door de trainingen en de alfabetiseringsklassen, sterker in haar schoenen staat om deze moeilijke periode door te komen.  Dit kwam duidelijk naar voor door de evaluatie die partner Kamala Foundation deed in augustus, in de periode tussen de twee lockdowns.

De afgelopen 2 jaren is het zelfvertrouwen van de groep vrouwen enorm gegroeid en worden problemen meer besproken en gedeeld. Verschillende rapporten tonen aan dat huiselijk geweld is toegenomen tijdens de aanhoudende lockdown in Nepal maar in Jhiljhile steunen de dames elkaar en zijn er (voorlopig) niet meer problemen gemeld. Door de trainingen voor hygiëne, begrijpen ze ook het belang van handen wassen zodat er minder kans is op besmettingen in de gemeenschap. Kortom, ondanks het feit dat het project tijdelijk diende stopgezet te worden, zien we de positieve resultaten en veranderingen in de Musahar gemeenschap. Wij kijken dan ook uit naar betere tijden en verdere samenwerking met hen. 

Het werk van Stichting Veldwerk en de lokale partners beperkte zich de afgelopen maanden tot ondersteuning van familie in het kader van COVID19. Verdeling van voedselpakketten, lespakketten, medische bijstand waar nodig en andere financiële hulp (bijvoorbeeld voor het betalen van huur, reiskosten ….). COVID19 en de maatregelen die werden ingesteld hebben een enorme impact gehad op dagloners, vrouwen die werken als huishoudhulp, toerisme en de armsten zijn, zoals gewoonlijk, het zwaarst getroffen door de economische gevolgen van de aanhoudende lockdown of semi-lockdown waarin we nu zitten.

SVN en partners hebben de afgelopen maanden de volgende hulp geboden:

  • voedselpakketten voor 45 families (een pakket kost 25 Euro, sommige families ontvingen meerder malen een pakket, gebaseerd op de evaluatie van de sociale werkers en status van inkomsten van de familie)
  • lespakketten voor ongeveer 400 kinderen (een pakket kost 6,5Euro, verdeeld onder kinderen in Thaiba, Dhading en EFF studenten)
  • medische hulp: 1,150 Euro
  • andere hulp: 300 Euro

Wij blijven in voortdurend contact met onze partners en beneficianten van onze projecten om te verzekeren dat zij voldoende eten hebben en om andere problemen mee op te volgen (zoals medische hulp).

Wij danken iedereen die heeft bijgedragen voor de steun die SVN heeft verleend in Nepal aan families in nood!

 

Wilt u een bijdrage doen? Stichting Veldwerk, IBAN: NL16TRIO 02546 61610 - BIC: TRIONL2U

Stichting Veldwerk is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn de giften die u aan de stichting doet onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Veldwerk in Nederland of Nepal.

Met warme groeten,

EFF en SVN team

 

Volg het nieuws op onze webpagina en facebook-pagina om op de hoogte te blijven van de vooruitgang van onze projecten.

 


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.