Samenwerking EFF en SERC


Datum: 06-05-2021

Samenwerking EFF en SERC

Education First Foundation helpt kinderen uit moeilijke situaties om toegang te krijgen tot onderwijs. Meestal gaat het om kinderen die een moeilijke thuissituatie hebben (bijvoorbeeld armoede, alleenstaande of zieke ouder) en door een financiële bijdrage krijgen zij toegang tot onderwijs. Het team van EFF brengt de familie in contact met een naburige school, volgt de kinderen op en houdt een oogje in het zeil omtrent de levensomstandigheden. Indien nodig wordt er ook steun verleend voor medische noodgevallen of een bijdrage voor eten of huur.

In sommige gevallen heeft het kind specifieke hulp nodig: speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking (lichamelijk en/of mentaal) of opvang omdat de thuissituatie niet veilig is. Om deze kinderen verder te helpen, werkt EFF samen met scholen en organisaties in Nepal die zich specifiek richten op de ondersteuning van kinderen met een beperking of opvang bieden.

SERC is een school in Nepal die speciaal onderwijs combineert met revalidatietherapieën voor kinderen met beperkingen. SERC streeft ernaar een toekomst te creëren waarin de Nepalese samenleving wordt aangemoedigd om de capaciteiten en het potentieel van deze kinderen te zien en te respecteren, door hen te helpen integreren en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Kinderen en families worden begeleid om een zelfstandig leven op te bouwen (indien mogelijk) en levensvaardigheden te leren. SERC biedt ook opvang voor kinderen vanaf 4 jaar, van wie velen misschien alleen een leven van afwijzing en onzekerheid kennen. Op deze manier krijgen de kinderen toegang tot behandeling en onderwijs om zich lichamelijk en geestelijk te ontwikkelen en een meer zelfstandig leven te leiden.

Yashoda kwam in contact met EFF via een sociale werker van haar dorp (gelegen in Sindhupalchok) in 2008. Yashoda heeft mentale beperkingen en is blind. Gedurende 9 jaar was zij in een school in Kirtipur voor blinde kinderen maar door haar beperkingen, leerde zij niet veel en er was geen speciaal onderwijs voor haar. In 2017 werd zij overgeplaatst naar SERC in overleg met de school, SERC, de familie en het team van EFF. Het was duidelijk dat het voor Yashoda niet mogelijk was om Braille te leren en levensvaardigheden belangrijker waren.

EFF was voortdurend in contact met de familie in Yashoda en ook in SERC werd de familie op de hoogte gehouden van de vooruitgang van Yashoda, dit alles met het oog op re-integratie. De kosten voor verblijf in een gespecialiseerde school als SERC zijn hoog en omdat EFF geen levenslange bijdrage kan leveren, blijft het uiteindelijke doel om kinderen als Yashoda onder te brengen bij familie.

In de 3 jaar dat Yashoda in SERC verbleef, leerde ze meer zelfstandig handelen, zichzelf verzorgen en hielp bij het klaarmaken van maaltijden. In 2020, tijdens de eerste lockdown in Nepal, ging zij naar haar familie en bracht daar ongeveer 8 maanden door. Haar moeder was blij om Yashoda thuis te hebben en de vooruitgang te zien. EFF bezocht de familie in Sindhupalchok en er werd besloten om Yashoda te re-integreren in haar familie. Na een kort verblijf terug in SERC en een korte training voor de moeder, werd Yashoda terug naar huis gebracht na bijna 13 jaar. EFF blijft in contact met de familie om te horen hoe Yashoda het maakt. Yashoda mist de “luxe” van het leven in Kathmandu maar is blij om bij haar moeder te zijn.

          

Tijdens een werkbezoek aan Dhading in februari, kwam het team van SVN en EFF in contact met de familie van Laxmi Raj. Deze 7-jarige jongen spreekt niet, loopt moeilijk en heeft een duidelijke achterstand in ontwikkeling. Laxmi Raj is ondergebracht bij een groot-tante nadat zijn moeder overleden is. De vader heeft een mentale beperking en kan niet voor het kind zorgen.

In samenwerking met SSSN (lokale partner van SVN in Dhading), de familie en EFF, werd Laxmi Raj naar Kathmandu gebracht voor onderzoek. Hier in het Kanti Children's Hospital werd vastgesteld dat Laxmi Raj de mentale ontwikkeling heeft van een kind van 2 jaar. Ook bij SERC werd Laxmi Raj onderzocht en hier werd vastgesteld dat het kind een betere ontwikkeling zou kennen, als hij gespecialiseerd onderwijs zou krijgen. Via de facebook-pagina van SVN werd snel een sponsor gevonden en kon EFF tot actie overgaan. De familie ging akkoord met de plaatsing van Laxmi Raj in SERC en er werd een overeenkomst gemaakt dat drie partijen een bijdrage zouden doen om de financiële kosten te ondersteunen: EFF/SVN, SERC en de familie. De betrokkenheid van de familie is uiterst belangrijk om de band te onderhouden met het kind om re-integratie in de toekomst te vergemakkelijken.

Laxmi Raj is sinds midden april opgenomen in SERC en voelde zich er onmiddellijk thuis. Door de COVID-situatie in Kathmandu is het niet mogelijk om het kind te bezoeken maar EFF is in contact met het team van SERC om hem op te volgen.

     

Wij danken hartelijk de donors die het mogelijk maken om deze kinderen de kans geven om zich te ontwikkelen op weg naar een zelfstandig leven!

 


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.