Update: Duurzaamheid projecten in Dhading


Datum: 14-09-2018

Update: Duurzaamheid projecten in Dhading

(Vervolg nieuwsbericht augustus 2017)

Het werk om de projecten over te dragen aan de lokale bestuurscomités of overheid blijft verdergaan in 2018. Het blijft een uitdaging om de betrokken partijen gemotiveerd te krijgen om zelf het heft in handen te nemen. Hierbij een update van de centra en de huidige stand van zaken:

St. Mary center in Paatle – Nalang

Het St. Mary center in Paatle werd gebouwd door SVN maar de lopende kosten werden gedragen door een andere organisatie die via SSSN het project financieel ondersteunde. Twee jaar geleden gaf deze donor aan te willen stoppen met de ondersteuning en werd een oplossing gezocht. De day care werd ondergebracht in de lokale school en het health center ging tijdelijk toe. Ondertussen, na vele onderhandelingen met de lokale overheid, heeft de overheid de verantwoordelijkheid overgenomen en runt zij nu het health care center in het gebouw.

         

Atos center in Aprichhap – Nalang

SVN ondersteunde vele jaren het center in Aprichhap en had geregeld bijeenkomsten met het lokale bestuur. Nadat SVN aangaf om de steun stilaan te willen afbouwen, werd de day care ondergebracht in de nabije Janajagriti School waar een tiffin-programma werd opgestart. Door het dalende aantal patiënten en de relatief korte afstand naar de health post van de overheid in Thanti en omdat het bestuur geen initiatief nam om het center over te nemen, werd besloten om het health center te sluiten. Momenteel zijn gesprekken gaande met SSSN en de overheid om de centra uit te baten als out-reach clinics. Dit betekent dat de overheid op enkele dagen per maand, een health worker naar het center stuurt en mensen hier dan terecht kunnen voor basisgezondheidszorg.

Gahate center in Gahatetar – Nalang

Na de aardbevingen diende het center in Gahatetar volledig afgebroken te worden. Op vraag van de gemeenschap, onder leiding van leider Prem Silwal en het lokale bestuur, werden 2 aparte gebouwen gebouwd voor de school en het health center. Na de bouw ging de verantwoordelijkheid over naar de lokale school – waar ondertussen ook een tiffin programma wordt gerund – en de overheid.

     

Panchakanya center in Amkot – Salang

In het center in Amkot loopt momenteel enkel nog het day care. Om dezelfde redenen als in Aprichhap (minder patiënten en korte afstand naar health post in Itpaani) werd besloten om het health center te sluiten na overleg met SSSN en het lokale bestuur. Ook voor dit health center worden momenteel onderhandelingen gevoerd met de overheid om het gebouw te gebruiken als out-reach clinic. 30% van de onkosten van de day care worden gedragen door het lokale bestuur. Om inkomsten te genereren werden verschillende projecten opgezet zoals een bijenproject en een kweekprogramma met geiten. Volgend jaar vergroot de verantwoordelijkheid van het bestuur en zullen zij 45% van de kosten moeten bijdragen. Op deze manier wil SVN hen minder afhankelijk maken van de donor en het gevoel van eigendomsrecht te vergroten.

Siddhababa center in Kamalabhari – Salang

Het Siddhababa center heeft geen health center door de nabijheid van de health post van de overheid in Itpaani. Het center heeft wel 2 klasjes: een kleuterklasje voor de allerkleinsten en een bridge klas voor de grotere kinderen die hierna kunnen doorstromen naar de grote school. Het bestuur van het center is gemotiveerd en op zoek naar mogelijkheden om het center zelfstandig te runnen. Dezelfde projecten als in Amkot werden opgezet door SVN als ondersteuning om zelf inkomsten te genereren. Verder dragen ook de ouders een kleine contributie bij. SVN handelt volgens dezelfde strategie als in Amkot om stilaan het project volledig over te dragen aan de gemeenschap.

Dit center wordt financieel ondersteund door de stichting Waar Ontwikkeling Werkt.

     

Sayapatri center in Duwathok – Salang

Maha Mata ondersteunt al jaren het center in Duwathok via SVN. Momenteel draait het center nog volledig op kosten van SVN/Maha Mata maar vanaf januari 2019 wordt het health center overgedragen aan de lokale overheid. Een overeenkomst werd hiervoor getekend in augustus 2018. Er zijn ook gesprekken gaande met het lokale bestuur over de toekomst van het day care center. Door het lage aantal kinderen en de nabijheid van de lokale overheidsschool waar nu ook een ECD klas is (early childhood education), zijn er vragen over de noodzaak van het center. SVN legt echter de uiteindelijke beslissing bij het bestuur, die ook een deel van de onkosten dragen.

Samenvatting

Op dit moment, zijn er nog 3 day care centra en 1 health center die worden ondersteund door SVN in Nalang en Salang. Het uiteindelijke doel is om alle centra over te dragen aan de lokale overheid en/of bestuurscomités. 30% van de onkosten van deze centra worden bijgedragen door de lokale gemeenschap. SVN gaat zich in de toekomst vooral richten op EFF en het programma waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen tot studeren via een studie-toelage. 


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.