WASH in Salang (Dhading)


Datum: 19-09-2017

WASH in Salang – Dhading

Vorig jaar startte Stichting Veldwerk een WASH project in Dhading in samenwerking met lokale partner Siddha Samaj Sewa Nepal. Het project, op aanvraag van de lokale overheid (village development committee), wordt uitgevoerd in samenwerking met de lokale overheid en Shanti Nepal, een andere organisatie die werkt in Salang. Salang is gelegen in Dhading. Het gebied ligt ongeveer 75 km west van Kathmandu en bestaat uit 353 families (1,807 inwoners). Vele families zijn van lage kaste of inheemse minderheden.

Vele ziektes en vooral verschillende vormen van diarree zijn te wijten aan een gebrek aan hygiëne en sanitaire voorzieningen. Het wassen van handen is niet gebruikelijk in afgelegen gemeenschappen en leidt tot hogere kansen op overdraagbare ziektes zoals cholera, infecties en oogproblemen. De arme en lage kaste gezinnen zijn de meest getroffen groepen, met vooral kinderen en vrouwen die vaak getroffen worden door deze ziektes.

     

De objectieven van het WASH – water, hygiene and sanitation – project zijn:

• Om families van Salang te voorzien van een toilet.

• Om ervoor te zorgen dat deze toiletten in gebruik zijn met de beschikbaarheid van water en reinigingsmiddelen.

• Het bewustzijn over hygiëne en hygiëne vergroten.

Planning van de uitvoering van het project

Na een initieel bezoek door gezondheidswerkers, werden in totaal 136 gezinnen geïdentificeerd zonder toiletten in ward 7, 8 en 9 van Salang. De implementatie van WASH werd gepland in twee fasen. In de eerste fase, werden materialen verdeeld onder de families. Dit betrof materialen die plaatselijk niet verkrijgbaar zijn. In de tweede fase (nu lopende), voert SSSN een enquête uit om na te gaan of alle families toiletten hebben gebouwd na de verdeling in de eerste fase. Families die zeer arm zijn en /of niet in staat zelf de toiletten te bouwen, zullen aanvullende ondersteuning ontvangen om de toiletten te voltooien. De selectie van ultra-arme zal zijn op basis van criteria die de minderheden prioriteit geven, zoals ouderen, lage kaste, alleenstaande vrouwen, enz. De aanvullende ondersteuning bestaat uit bijkomende materialen.

     

Uitdagingen bij de uitvoering van het project

2 belangrijke uitdagingen hebben serieuze vertragingen opgeleverd voor het project: het aantal begunstigde families steeg van het initiële aantal 136 naar 170 tijdens het verloop van het project. Het aantal begunstigden was gebaseerd op het aantal huizen, maar door de aardbevingen van 2015 verhuisden gemeenschappelijk gezinnen naar kleinere, aparte woningen waardoor het aantal toiletten dat moest worden gebouwd aanzienlijk toenam. Een andere uitdaging is dat veel families niet weten waar ze zullen herbouwen (vele huizen werden beschadigd door de aardbevingen) waardoor het ook niet duidelijk is waar het toilet moet komen. Hierdoor vertraagt het project en wat ertoe leidt dat de uiterste verloopdatum van het project reeds verschillende keren is opgeschoven na overleg met de lokale WASH comités en overheid.

    

De meeste toiletten zijn ondertussen gebouwd maar sommige families slagen er niet in om het werk te coördineren omwille van financiële of andere redenen (bijvoorbeeld door ziekte, sterfgeval in de familie of afwezigheid van mannelijke werkkracht). Op 8 september vond een vergadering plaats met de lokale overheid en de leden van de WASH comités om de voortgang van het project te bespreken. Vanuit de overheid kwam het verzoek om het project zo snel mogelijk af te ronden en op 16 september vindt een volgende bijeenkomst plaats om te bespreken hoe de families die het toilet nog niet hebben gebouwd, verder gesteund kunnen worden.

Stichting Veldwerk dankt Stichting Maha Mata en Highlow Rangers voor hun financiële steun om dit project mogelijk te maken!

Contacteer SVN indien u geïnteresseerd bent om een project te ondersteunen of doneer via onze website.

Voor updates over de projecten van Stichting Veldwerk, kunt u terecht op onze facebook-pagina.


Naar nieuwsoverzicht© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.