Samenwerking

Zonder samenwerking met andere organisaties kan Stichting Veldwerk haar doelen niet realiseren. De jarenlange aanwezigheid in Nepal van stichting Veldwerk gecombineerd met de belangstelling in Nederland en daarbuiten om de mensen Nepal te helpen, heeft vele nieuwe initiatieven opgeleverd. Initiatieven in de vorm van het samen financieren en organiseren van projecten.
Stichting Veldwerk werkt onder meer samen met:
Stichting Veldwerk is in Nepal als I-NGO geregistreerd. Dit betekent dat samen met de Nepalese overheid en lokale partners afspraken worden gemaakt over de inhoud, uitvoering en monitoring van projecten. Fondsenwerving kan daarom voor de bestaande activiteiten van de stichting, als ook voor nieuwe projecten die de stichting opstart met lokale partners.© 2015 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.