Samenwerking

Zonder samenwerking met andere organisaties kan Stichting Veldwerk haar doelen niet realiseren. De jarenlange aanwezigheid in Nepal van stichting Veldwerk gecombineerd met de belangstelling in Nederland en daarbuiten om de mensen Nepal te helpen, heeft vele nieuwe initiatieven opgeleverd. Initiatieven in de vorm van het samen financieren en organiseren van projecten.
Stichting Veldwerk werkt onder meer samen met:
 

      
 
      
 
   logo Cross Borders
 

Stichting Veldwerk werkte jaren als INGO in Nepal maar is sinds augustus 2019 niet langer als zodanig geregistreerd in Nepal. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, uitvoering en monitoring van de projecten ligt nu bij partner Education First Foundation. Er wordt nauw contact gehouden met het bestuur en de stichting in Nederland voor de opvolging. Na de jarenlange samenwerking, is het team in staat om zelf de verantwoordelijkheid op te nemen en de projecten uit te voeren. 

 © 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.