Healthcare centers

(Afgesloten projecten)

Stichting Veldwerk en Dhading

In 2007 is stichting Veldwerk in samenwerking met de lokale partner SSSN het Grassroots Community Development project gestart. Het project wordt uitgevoerd in de dorpen Nalang en Salang in het Dhading district. Dit gebied ligt tussen Kathmandu en Pokhara en wordt aan de achterzijde begrensd enerzijds door het Lang-Tang gebergte rechts, het Annapurna massief links en daar tussen in de Ganesh Himal en de Mnt. Manaslu ruim 8000 meter hoog. Achter deze bergrug ligt het Tibetaanse plateau.

Sinds het begin in 2007 zijn er 6 onderwijs- en gezondheidscenters en 1 bevallingskamer (daycare en healthcare centers, birthcenter) gebouwd. Er is ook 1 ambulance gedoneerd (24 uur stand-by, 2 chauffeurs), welke de centers verbindt met het dichtstbijzijnde ziekenhuis (op een afstand van ongeveer 2 uur rijden over een hobbelige weg naar Dhading Besi of Malekhu). Ten slotte zijn er een duurzaam gezondheid-/veiligheidsproject met behulp van de improved cooking stoves (ICS) en verschillende inkomen genererende programma’s voor vrouwen, geitenhouderij, in Nalang en Salang (Dhading) opgezet. Het project van de geitenhouderij komt ook ten goede aan de zelfstandigheid van de centra die SVN beoogt sinds het opstarten van de projecten in Dhading. De besturen van de centra krijgen een geitje per vrouw terug dat dan verkocht kan worden om inkomsten te genereren. Hiervoor werden ook, na overleg met de plaatselijke partner en gemeenschappen, bijenprojecten en een champignonkwekerij opgezet.

Door de verwoestende aardbevingen die in het voorjaar van 2015 in Nepal plaatsvonden, werden ook de centra in het Dhading district beschadigd. Het ene had wat meer schade opgelopen dan het andere. Siddhababa center in Kamalabhari en Panchakanya center in Amkot, hadden slechts wat scheuren en na overleg met een ingenieur, lokale partner SSSN en de lokale bestuurscomités, werd besloten om de muren te in te binden met metalen roosters. Deze techniek staat gekend als “jacketting” en is een goede techniek om gebouwen aardbevingsbestendig te maken. Voor het werk werd er gebruik gemaakt van lokale arbeidskrachten zodat zij op deze manier wat inkomsten konden genereren voor de heropbouw van hun eigen verwoeste huizen. In 2016, werden 2 centra hersteld volgens deze techniek. 

Jammer genoeg waren de andere centra meer beschadigd en dienden de muren volledig gesloopt te worden zodat zij veilig terug opgebouwd konden worden en het gebouw aardbevingsbestendig te maken. Het Sayapatri center in Duwathok en Atos center in Aprichhap, werden gesloopt en door de lokale arbeiders opnieuw opgebouwd. De bouw werd uitgevoerd onder toezicht van een ingenieur en deskundige bouwvakkers die een opleiding kregen van de overheid in verband met aardbevingsbestendig bouwen. De gebouwen werden in hun oude maatvoering herbouwd, waardoor alle materialen zoals dakspanten en dakbedekking, kon worden hergebruikt in de nieuwe situatie. Dat gaf weinig verspilling en bespaarde ons veel geld.

In Gahatetar, was er overleg met de gemeenschap en het lokale bestuur en werd beslist om het center op te delen in 2: naast de bestaande school kwam een nieuw lokaal voor de daycare en verderop een gebouw dat dienst doet als “childbirth centre”. Er werd een overeenkomst gemaakt met de lokale gemeenschap in Gahatetar dat SVN de bouw van beide gebouwen op zich zou nemen maar de lopende kosten achteraf zouden worden gedragen door de gemeenschap, in samenwerking met de lokale overheid. Op 1 september 2017, werd het center overgedragen aan de lokale overheid en de lokale school. 

Momenteel (begin 2020) zijn de volgende centra overgedragen aan de overheid: St. Mary center in Paatle, Sayapatri center in Duwathok, Atos center in Aprichhap (daycare), birthcenter in Arubash en Gahate center in Gahatetar. Na overleg met de plaatselijke partner SSSN, gemeenschap en overheid in Dhading, werd besloten om de healthcentra in Amkot en Aprichhap stop te zetten door de sterke afname in het aantal patiënten. Bovendien zijn de wegen verbeterd de laatste jaren en kunnen de inwoners van deze gemeenschappen gebruik maken van lokaal transport om de lokale healthpost of ziekenhuizen in Dhading Besi of Malekhu te bezoeken. SVN ondersteunt gedeeltelijk de daycare centra in Amkot en Kamalabhari. Lokale partner SSSN en bestuurscomités worden aangespoord om een deel van de onkosten zelf te bekostigen door de inkomsten genererende projecten.

Gezondheidsprogramma

Aangezien het dichtstbijzijnde ziekenhuis op een afstand van 2 uur (of meer) ligt en de meeste mensen niet over eigen vervoer beschikken, zijn de health centers gebouwd om toegang te bieden tot basisgezondheidszorg. De centers bieden deze gezondheidszorg gratis sinds 2010.

21 meiden van de gemeenschap zijn opgeleid tot Community Medicine Assistants (CMA) of Auxilliary Nurse Midwife (ANM) om in onze centers als lokale health worker te werken. Twee volgen momenteel een opleiding. Na hun opleiding, hebben alle meiden hun stage gelopen in de centra in Dhading. Sommigen kregen in de centra in Dhading een baan, anderen vonden werk in de lokale health post van de overheid of in een hospitaal. Naast het bieden van gratis gezondheidszorg in de centers, bezoeken de health workers ook de dorpen en huishoudens om diegenen te helpen die te ziek zijn om zelf naar het center te komen. Zo ontvangen ook deze mensen de nodige gezondheidszorg. De health workers organiseren ook workshops voor de lokale bevolking betreffende gezondheid en hygiëne, maar zij krijgen zelf ook vervolgtrainingen over onderwerpen als gebruik en misbruik van medicijnen.

Er zijn 2 bevallingskamers gebouwd, gezien het hoge aantal miskramen en sterftecijfer van moeders en baby’s onder 1 jaar oud. Dit komt voornamelijk door het gebrek aan faciliteiten om in te spelen op complicaties die voorkomen tijdens bevallingen.

Trainingen voor healtcare workers

In de afgelopen jaraen zijn er verschillende vrijwilligers uit Nederland in het Dhading district geweest om de health workers en de coördinator, Januka, ondersteuning te bieden. Deze vrijwilligers met een medische achtergrond draaien dan mee tijdens de werkzaamheden en dragen op deze manier hun kennis over.

Bovendien worden er trainingen georganiseerd met ondersteuning van stichting Veldwerk. Bijvoorbeeld over algemene gezondheidsproblemen; de preventie, diagnose en behandeling op lokaal niveau en hoe om te gaan met patiënten die direct medicijnen verwachten. Het thema counseling komt aan de orde. Er is zodoende veel aandacht voor meer specifieke onderwerpen als waterzuivering, counseling en huismiddeltjes voor een 'normale' hoest, diarree, gewrichtspijnen, zwangere vrouwen (zoals goede voeding en belang van regelmatig doktersbezoek), huidproblemen en zelfs hoe hepatitis en HIV AIDS te herkennen en te behandelen. Alle health workers ontvangen dan ook handige informatie in de vorm van posters, boeken en flyers.© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.