WASH in Dhading

(Afgerond project)

In het bergdorpje Arubash, wat in het Dhading gebied ligt, heeft de bevolking gezondheidsproblemen (diarree, en infecties aan de ademhalingswegen). Deze problemen komen relatief vaak voor ​door het ontbreken van een goede hygiëne en sanitaire voorzieningen. Handen wassen en tanden poetsen is niet de gangbare praktijk wat de kans op besmettelijke ziekte zoals cholera, infecties en oogproblemen aanzienlijk verhoogt. De armen en gezinnen uit de laagste kaste zijn de meest getroffen groepen, met vooral veel kinderen en vrouwen die het meeste te lijden hebben van deze ziektes. Door het bouwen van toiletten en het aanleren van een goede hygiëne, kunnen vele ziektes voorkomen worden.

Doelen van het project:

• Families in Arubash van een toilet te voorzien.

• Ervoor zorgen dat deze toiletten in gebruik zijn met de beschikbaarheid van water en reinigingsmiddelen.

• Verhogen van het bewustzijn over de noodzakelijkheid van sanitaire voorzieningen en hygiëne.

• In kaart brengen van het aantal families met ICS (improved cooking stove), biogas en een aansluiting op het elektriciteitsnet.

     

Activiteiten:

Het WASH-project zal in samenwerking met de partnerorganisatie Siddha Samaj Sewa Nepal (SSSN), de lokale overheid en lokale belanghebbenden worden uitgevoerd. Aan het begin van de uitvoering, zal een vergadering op drie plaatsen in de gemeenschappen worden gehouden om het belang van het project duidelijk te maken.

Na een onderzoek door gezondheidswerknemers, zijn in totaal 136 families geïdentificeerd zonder toiletten in Arubash. De uitvoering van het project zal in twee fasen worden uitgevoerd. Bij de eerste fase, zal materiaal ter waarde van 5000 roepies (is ongeveer 40.- euro) worden uitgekeerd aan 136 families. In de tweede fase zal SSSN een onderzoek uitvoeren om te zien of alle gezinnen toiletten hebben gebouwd na de verdeling in de eerste fase. 14 families (10% van de ondersteunde families) zullen extra steun ontvangen om de bouw van het toilet te volbrengen. De selectie van deze begunstigden zal zijn op basis van criteria zoals minderheden, ouderen, lage kaste, alleenstaande vrouwen.

     

 

 © 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.