Stichting Veldwerk steunt opvanghuis Baby Life Home voor weeskinderen met HIV

Sinds een aantal jaren is Stichting Veldwerk samen met het studiefonds Education First Foundation (EFF), zijdelings verbonden met het Baby Life Home, wat een opvanghuis is voor weeskinderen. Maar behalve dat zij wees zijn, hebben de kinderen die hier wonen ook allemaal Aids en het HIV-virus onder de leden. Daardoor worden zij niet op "GEWONE” scholen toegelaten, zo ook een medische check up in het ziekenhuis stuit op weerstand. Daarom wonen deze nog kleine kinderen niet alleen in dit Baby Live Home, maar krijgen zij daar ook hun scholing.


Onze partner EFF kijkt mee in schoolprogramma’s en helpt nu ook Baby Life Home en de kinderen bij een goede studie. Het kinderhuis waar de HIV-kinderen nu wonen, verzorgt hun hele hebben en houden, met de scholing. En net als “normale” schoolkinderen hebben ook zij een schooluniform nodig en een schooltas met inhoud. Boeken, schrijfgerei en een gum.
In 2016 werd Stichting Veldwerk gevraagd of zij daar voor konden zorgen; en dat wilden wij, met plezier. Alle 27 kinderen kregen een nieuw uniform en schooltas. Blije gezichten alom bij de overhandiging van de schoolspullen! Dank aan onze sponsors uit Nederland en België.

     © 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.