Ondersteuning kinderen

Nepal heeft veel weeskinderen (in 2009 meer dan 650.000 kinderen) en kinderen met een handicap, maar ook veel kinderen die thuis niet meer op een veilige manier op kunnen groeien. Stichting Veldwerk heeft 81 van deze ‘verloren kinderen’ onderdak, maaltijden, zorg, onderwijs, gezondheidszorg en kleding geboden in de kinderhuizen die de stichting ondersteunt.

Sommigen van hen zijn weer herenigd met hun familie, maar wanneer een kind alleen op de wereld staat, vaak niet eens meer wetend waar hij of zij vandaan komt of wanneer er geen familie of verwanten meer zijn om naar huis te kunnen gaan, dan worden zij nog steeds verzorgd in een kinderhuis van onze partnerorganisatie.

Stichting Veldwerk was tot maart 2013 betrokken bij 2 kindertehuizen, samen met haar partnerorganisaties. In de kinderhuizen is de sfeer huiselijk, de dagelijkse bezigheden worden geleid door 1 of 2 vrouwen die de rol van ouder of verzorger invullen. De kinderen zelf moeten zich ook verantwoordelijk voelen voor het welzijn van hun ‘broers en zussen’ en worden actief betrokken bij alle activiteiten binnen en buiten het huis. Naast huiswerkbegeleiding worden de kinderen gestimuleerd om hun creatieve talenten te ontwikkelen, zoals dans, zang en kunst. Ook krijgen zij hulp en advies over hun toekomst en worden zij geholpen om een verdere studiekeuze te maken. Na het SLC krijgen zij via EFF een beurs die is toegespitst op hun eigen vermogen en interesse. Het doel is om de kinderen zo op te voeden dat zij een zelfstandig, verantwoordelijk leven kunnen leiden en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. De kinderen zijn zeer gelukkig met alle kansen die zij krijgen, maar vooral met de liefde en aandacht die zij in de huizen ontvangen.

MeroNiwas


In maart 2013 zijn de kinderen uit het kindertehuis MeroNiwas in Bharabise, met hun familie herenigd. Omdat het voor kinderen het beste is bij hun ouders of andere familieleden op te groeien, hebben wij de mogelijkheid om kinderen met hun families te re-integreren onderzocht. Ook omdat de regering van Nepal de regels voor kindertehuizen heeft gewijzigd. Met de hulp van de Umbrella Foundation, die al jaren ervaring heeft met de re-integratie van meer dan 130 kinderen, hebben we de families doorgelicht.

Toen de kinderen in 2007 in MeroNiwas kwamen wonen was het conflict net voorbij in Nepal en veel kinderen hadden een of beide ouders verloren. In geen van de gezinnen was op dat moment sprake van een veilige situatie. In 2013 was de situatie veranderd en in de meeste gevallen verbeterd. Deels komt dit doordat de moeders (die meestal weduwe zijn) hebben meegedaan aan het geitenprogramma, een van de activiteiten die stichting Veldwerk heeft opgezet om inkomen te genereren.

Het doorlichten van de families maakte duidelijk dat de meeste kinderen een thuis hadden om heen te gaan, bij hun moeder dan wel bij grootouders of ooms en tantes. De andere kinderen blijven samen wonen tot het moment dat ze op eigen benen kunnen staan. Stichting Veldwerk blijft hun schoolgeld betalen en waar nodig leveren we ook een bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud.

Hamro Gaun


In 2001 is Stichting Veldwerk haar 1e kindertehuis in Nepal gestart. In het begin was het kindertehuis "Hamro Niwas" genaamd, wat "Ons Huis" betekent. Op de openingsdag waren er 12 kinderen en dat liep op tot 15 kinderen in de week erna. Het huis was gevestigd in Thamel in Kathmandu, naast Souvenir Guesthouse, en werd in samenwerking met de toenmalige partner CCSD gerund. Na een jaar Thamel verhuisde het kindertehuis naar de wijk Baluwatar en werden buren van de Prime Minister. En dat was hectisch in die tijd omdat de burgeroorlog in volle gang was. En dat merkten de kinderen dus, er waren veel vrije schooldagen omdat er wel het een of ander staakte. Dus dan was er geen school, maar er was een mooie computerruimte in dat huis, dus konden de kinderen ook op die dagen goed bezighouden. Maar de samenwerking met de partner was niet zo bevredigend, dus toen het samenwerkingscontract afliep heeft stichting Veldwerk dat niet verlengd.


Ondertussen had stichting Veldwerk de nieuwe NGO Bal Kshetra Nepal (BKN) opgericht wat uit een groep vrienden en bekenden van oprichter René Veldt bestond, mensen met verstand van zaken. Met steun van stichting Veldwerk kocht BKN een groot stuk land in Sankhu alwaar zij het nieuwe kindertehuis gingen bouwen, wat gaande weg een ECO dorp werd. Dat was niet uit het idee van leuk of luxe, maar puur om te overleven in de periodes dat de overheid haar diensten niet leverde. Denk hierbij aan; geen electra, geen riolering, geen (drink)water, geen gas om te koken en ook geen diesel of benzine. En zo ontstond het Hamro Gaun project "Ons Dorp". Het dorp is zo gemaakt dat ondanks alle uitval van voorzieningen in Nepal, wij toch redelijk normaal kunnen functioneren. En inmiddels weten wij na de aardbevingen in 2015 dat deze maatregelen effect hebben gehad.


In Hamro Gaun wonen wees- en gehandicapte kinderen. Bovendien is er een school voor arme kinderen uit de directe omgeving en een vaktrainingscentrum voor vrouwen en jongeren uit ver gelegen gebieden. Daar kunnen zij gratis een vak leren. Verder is er nog een eigen groente tuin, een boerderij met geiten en koeien en een prachtige groene leefomgeving aan de bergrivier.

In 2016 is BKN zelfstandig verder gegaan met Hamro Gaun. De overeenkomst tussen de stichting, de Nepalese overheid en BKN liep ten einde en dat was een logisch moment om de samenwerking te beëindigen. Dit nadat BKN aan had gegeven, na de lange periode van ondersteuning vanuit stichting Veldwerk, zelfstandig verder te kunnen en te willen.

Het is mooi om te zien dat al die kleine kinderen van 12 jaar terug nu grote tieners zijn, de meeste op een hogere school met een vakopleiding, sommige al getrouwd en ouder van een kind. Zij zijn nu hun eigen bestaan aan het regelen. Dat is mooi en ook de winst van het project geweest.© 2015 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.