Daycare centers

Stichting Veldwerk en Dhading

In 2007 is stichting Veldwerk in samenwerking met de lokale partner SSSN het Grassroots Community Development project gestart. Het project wordt uitgevoerd in de dorpen Nalang en Salang in het Dhading district. Dit gebied ligt tussen Kathmandu en Pokhara en wordt aan de achterzijde begrensd enerzijds door het Lang-Tang gebergte rechts, het Annapurna massief links en daar tussen in de Ganesh Himal en de Mnt. Manaslu ruim 8000 meter hoog. Achter deze bergrug ligt het Tibetaanse plateau.

Sinds het begin zijn er 6 onderwijs- en gezondheidscenters en 1 bevallingskamer (daycare en healthcare centers, birthcenter) gebouwd. Er is ook 1 ambulance gedoneerd (24 uur stand-by, 2 chauffeurs), welke de centers verbindt met het dichtstbijzijnde ziekenhuis (op een afstand van ongeveer 2 uur rijden over een hobbelige weg naar Dhading Besi of Malekhu). Ten slotte zijn er een duurzaam gezondheid-/veiligheidsproject met behulp van de improved cooking stoves (ICS) en verschillende inkomen genererende programma’s voor vrouwen, geitenhouderij, in Nalang en Salang (Dhading) opgezet. Het project van de geitenhouderij komt ook ten goede aan de zelfstandigheid van de centra die SVN beoogt sinds het opstarten van de projecten in Dhading. De besturen van de centra krijgen een geitje per vrouw terug dat dan verkocht kan worden om inkomsten te genereren. Hiervoor werden ook, na overleg met de plaatselijke partner en gemeenschappen, bijenprojecten en een champignonkwekerij opgezet.

Door de verwoestende aardbevingen die in het voorjaar van 2015 in Nepal plaatsvonden, werden ook de centra in het Dhading district beschadigd. Het ene had wat meer schade opgelopen dan het andere. Siddhababa center in Kamalabhari en Panchakanya center in Amkot, hadden slechts wat scheuren en na overleg met een ingenieur, lokale partner SSSN en de lokale bestuurscomités, werd besloten om de muren te in te binden met metalen roosters. Deze techniek staat gekend als “jacketting” en is een goede techniek om gebouwen aardbevingsbestendig te maken. Voor het werk werd er gebruik gemaakt van lokale arbeidskrachten zodat zij op deze manier wat inkomsten konden genereren voor de heropbouw van hun eigen verwoeste huizen. In 2016, werden 2 centra hersteld volgens deze techniek. 

Jammer genoeg waren de andere centra meer beschadigd en dienden de muren volledig gesloopt te worden zodat zij veilig terug opgebouwd konden worden en het gebouw aardbevingsbestendig te maken. Het Sayapatri center in Duwathok en Atos center in Aprichhap, werden gesloopt en door de lokale arbeiders opnieuw opgebouwd. De bouw werd uitgevoerd onder toezicht van een ingenieur en deskundige bouwvakkers die een opleiding kregen van de overheid in verband met aardbevingsbestendig bouwen. De gebouwen werden in hun oude maatvoering herbouwd, waardoor alle materialen zoals dakspanten en dakbedekking, kon worden hergebruikt in de nieuwe situatie. Dat gaf weinig verspilling en bespaarde ons veel geld.

In Gahatetar, was er overleg met de gemeenschap en het lokale bestuur en werd beslist om het center op te delen in 2: naast de bestaande school kwam een nieuw lokaal voor de daycare en verderop een gebouw dat dienst doet als “childbirth centre”. Er werd een overeenkomst gemaakt met de lokale gemeenschap van Gahatetar dat SVN de bouw van beide gebouwen op zich zou nemen maar de lopende kosten achteraf zouden worden gedragen door de gemeenschap, in samenwerking met de lokale overheid. Op 1 september 2017, werd het center overgedragen aan de lokale overheid en aan de lokale school. 

Momenteel (begin 2020) zijn de volgende centra overgedragen aan de overheid: St. Mary center in Paatle, Sayapatri center in Duwathok, Atos center in Aprichhap (daycare), birthcenter in Arubash en Gahate center in Gahatetar. Na overleg met de plaatselijke partner SSSN, gemeenschap en overheid in Dhading, werd besloten om de healthcentra in Amkot en Aprichhap stop te zetten door de sterke afname in het aantal patiënten. Bovendien zijn de wegen verbeterd de laatste jaren en kunnen de inwoners van deze gemeenschappen gebruik maken van lokaal transport om de lokale healthpost of ziekenhuizen in Dhading Besi of Malekhu te bezoeken. SVN ondersteunt gedeeltelijk de daycare centra in Amkot en Kamalabhari. Lokale partner SSSN en bestuurscomités worden aangespoord om een deel van de onkosten zelf te bekostigen door de inkomsten genererende projecten.

Onderwijsprogramma

Zoals hierboven al beschreven, zijn er 6 day en health centers gebouwd, allen met dezelfde opbouw; vijf kamers waarvan 2 voor de day, 2 voor de health en 1 ruimte wordt gebruikt als keuken en gemeenschapshal. Alle centers hebben een apart toilet en het warme water wordt opgewekt door middel van zonnepanelen.

Er zijn beperkte mogelijkheden in Nalang en Salang als het gaat om onderwijs. Naast het gebrek aan faciliteiten, is er ook een gebrek aan bewustzijn betreffende het belang van onderwijs. Ouders hebben niet altijd tijd om goed op hun kleintjes te letten omdat ze druk aan het werk zijn op het land om weer een bord eten op tafel te hebben. Er werd dus niet altijd opgelet of de kinderen wel regelmatig naar school gaan en wanneer er teveel werk is op het land, bijvoorbeeld in de oogsttijd, moeten de groteren thuisblijven en mee helpen.

De day centers verzorgen gratis non-formeel, voorschools onderwijs (6 dagen per week). In elk center is er plaats voor 25 kinderen, tussen 2 en 5 jaar oud. De docenten hebben een cursus gevolgd in Early Childhood Development en een intensieve vervolgcursus van het Early Childhood Education Center. Tijdens deze opleiding hebben de docenten geleerd om op een creatieve en interactieve manier les te geven, in plaats van de in Nepal beroemde ‘opdreun’ en ‘papegaai’ methode.

Naast de leerkracht is er op ieder centrum ook een bewaker en helper (cook-didi) werkzaam. De cook-didi bereidt iedere dag een voedzame lunch ("tiffin") voor de kinderen. Deze lunch is een goede basis voor de groei en ontwikkeling van de kinderen. Uiteindelijk zal dit de schoolresultaten ook ten goede komen, een kind kan simpelweg niet leren op een lege maag. Bovendien is het een goede motivator voor de arme families om hun kind naar school te sturen. Ongeacht de al behaalde successen, blijft het altijd een uitdaging om alle ouders bewust te maken van het nut van onderwijs.

 

 

Afgesloten projecten

Balaju day care center

In Balaju wordt aan 30 kinderen informeel onderwijs gegeven in het daycare center. De lokale partner voor dit project is CESC, Child Education Service Centre.

     

CESC is opgericht om onderwijs te bieden aan kinderen die op sociaal, cultureel en / of economisch gebied zijn gemarginaliseerd. Door kinderen toegang tot onderwijs te geven, kunnen zij hun kansen in de toekomst verbeteren en de cirkel van armoede doorbreken. Enkele kinderen die in het day care center les volgen, hebben een beperking en werden om die reden niet toegelaten op een “normale” overheidsschool. In het day care center, krijgen zij opvang, een middagmaal en kunnen zij in een veilige en kindvriendelijke omgeving leren. Naast het onderwijs voor de kinderen, worden ook de ouders nauw betrokken bij het project. Er vinden geregeld bijeenkomsten plaats met de ouders waarbij het belang van onderwijs wordt besproken maar ook hygiëne en algemene gezondheid. De kinderen gaan jaarlijks mee op een uitstapje en CESC organiseert een check up voor de kinderen.

CESC heeft een bestuur van 7 uitvoerende leden afkomstig van verschillende sociale en professionele achtergronden. Het bestuur organiseert regelmatig bijeenkomsten en bespreekt sinds 2006 de voortgang, uitdagingen en het toekomstige organisatieplan.

Update: In april 2019 sloot center in Balaju zijn deuren. De kinderen die nog les volgden in het center, werden opgenomen in het programma van EFF dat SVN ondersteunt.

Chitwan day care center

Cooperative Women Development Foundation (CWDF) werd opgericht in 2005 om de toegang van mensen uit de gemarginaliseerde samenleving op beleidsniveau te verbeteren en om de relatie te verbeteren tussen mensen uit verschillende kaste, religie, etniciteit en taalgemeenschappen, op het gebied van sociale ontwikkeling.

Een van de projecten die CWDF runt, is het day care center in Tandhi – Chitwan waar 50 kinderen tussen 2 en 5 jaar uit de buurt gratis opvang, onderwijs en een gezond middagmaal krijgen.

     

Hoofddoelstellingen van het project:

• Het verstrekken van niet-formeel onderwijs aan arme, hulpeloze en kansarme kinderen

• Het bieden van dagelijkse zorg en begeleiding voor de kinderen die deel uitmaken van de kinderopvang

• Kinderen helpen om zich aan te sluiten bij de formele school na het afstuderen aan de kinderopvang

• Prioriteit geven aan de inschrijving van meisjes, Dalit, inheemse groepen bij het selecteren van nieuwe kinderen

Om de duurzaamheid van het project te garanderen, werd in 2017 een klaslokaal gebouwd bij de lokale Janadaya overheidsschool. In april 2018, werd het project overgedragen aan de lokale partner en lokale school. SVN ondersteunde gedurende 1 jaar het middagmaal voor de kinderen van de daycare. In april 2019 werd het project in Chitwan volledig afgesloten en de daycare maakt nu volledig deel uit van de overheidsschool.

 © 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.