EFF

In Nepal is er een grote leemte in de toegang van kinderen tot het basisonderwijs. Van degenen die instromen in de eerste klas, gaat ongeveer een derde (39%) na een jaar niet over naar de tweede. Van die 39% valt 11% helemaal uit en 28 % herhaalt de eerste klas.
Cijfers van doorstroom dalen drastisch in de hogere klassen, in het lagere segment(tot de 6e) is het percentage slechts 57% en in het hoogste segment (9e ) is er zelfs een terugval naar 37%. Het feit dat schoolcomités – in weerwil van afspraken met de overheid- schoolgeld rekenen is een van de redenen dat kinderen beperkt toegang hebben. Andere redenen  zijn druk van de ouders op het kind om te gaan werken of trouwen en de vaak lange afstanden naar school. Nog geen 1% van gehandicapte kinderen maakt de school af.

Gelet op het schokkend hoge aantal uitvallers door bovenvermelde redenen, is stichting Veldwerk een beurzenprogramma gestart. Dat programma voorziet in de benodigde gelden voor leerlingen in het basis-, vervolg en beroepsonderwijs, soms zelfs voor hoger onderwijs.

Wie komen in aanmerking?
Stichting Veldwerk regelt studiebeurzen voor kinderen in en buiten Kathmandu, voor kinderen in de lokale gemeenschappen maar ook voor kinderen die in Hamro Gaun wonen. De laatste groep krijgt een beurs voor hun ‘+2’ of een beroepsopleiding, soms zelfs voor het volgen van een bachelors .
Leerlingen worden voornamelijk geselecteerd op de sociaaleconomische situatie van de familie, op de gevallen van kinderarbeid en het aantal en de gezondheid van familieleden. Speciale voorrang wordt gegeven aan (half)wezen, de lagere kasten, gehandicapten en meisjes.

Van aanvraag naar ondersteuning

Wanneer een beursaanvraag  binnenkomt, doorgaans vanuit een school, een organisatie of vanuit de familie zelf, dan gaat een veldwerker van onze partnerorganisatie Education First Foundation (EFF) op bezoek bij de familie om de thuissituatie te bekijken. Als blijkt dat de student in aanmerking komt voor een beurs, dan wordt er gezocht naar een sponsor. Komen mogelijkheden en verwachtingen overeen met de behoeftes van de student, dan zal de student worden toegelaten in het beurzenprogramma. Het soort beurs is aangepast aan wat hij of zij nodig heeft. Hoewel een beurs doorgaans alleen het school- of collegegeld inhoudt, ontvangen sommige studenten ook schoolboeken en schrijfmateriaal, tiffin (lunch) en soms zelfs ondersteuning bij onderdak.

Resultaten
Het ontvangen van een beurs kan de toekomst veranderen voor kinderen die nooit een kans kregen om te leren of die gedwongen moesten stoppen met school. Het maakt hen mogelijk om verantwoordelijke, onafhankelijke leden van de samenleving te worden. Onderwijs is de meest krachtige manier om armoede te bestrijden en een land voorwaarts te helpen.

EFF verstuurt naar de sponsor periodiek een voortgangsverslag. Dit verslag geeft de studieresultaten weer alsmede een beschrijving van de persoonlijke ontwikkeling van de student.

Wilt u een student sponsoren? U kunt hiervoor contact opnemen via de donatiepagina.


Pabitra behaalt haar SlC met steun van EFF

Pabitra kreeg les tot de 3e graad, daarna kon zij via EFF doorstromen naar de boardingschool. Zij kon aan dit EFF programma deelnemen, omdat er thuis geen geld was voor enige vorm van studie. Haar vader overleed toen zij nog heel klein was en haar moeder hertrouwde een andere man. Deze man zorgde zover hij dat kon, goed voor zijn vrouw en kinderen, maar hij had niet voldoende geld voor de twee broertjes en haar jongere zusje om de dagelijkse kosten te dragen. Daarmee kon Pabitra niet naar school. Haar moeder heeft ook een probleem aan haar been, dus ook zij kon niet helpen inkomen te verwerven voor het gezin. Maar via het Daycare center en met de hulp van EFF kon zij dus toch naar school waarbij zij ook goede resultaten behaalde.

In 2014 behaalde zij haar SLC, School Leaving Certificate, en eindigde daarmee in de 1e divisie. In afwachting van het resultaat of zij geslaagd was, had zij 3 maanden vrij en ging zij terug naar het Daycare center CESC waar zij ooit begonnen was als klein meisje, nu om zelf te helpen en een bijdrage te leveren aan het welzijn van andere kinderen van zeer arme afkomst.Daarmee is de cirkel rond en het is geweldig om te zien hoe dat kan gaan.

Nu studeert Pabitra in de vroege ochtend op het Management college, daarna rond 10.00 uur in de ochtend gaat zij dagelijks naar het daycare center om te helpen en daar verdient zij dan ook nog voldoende salaris mee om zelf haar college te betalen zonder verdere hulp van EFF. Pabitra is nu zeer tevreden en zelfs een beetje trots op waar zij nu toe in staat is en dat zij nu zelf ook kinderen uit zeer arme omstandigheden helpt op te groeien.Precies zoals bij haarzelf toen zij heel klein was, mooi!

Sapana behaalt haar diploma dankzij beroep op EFF

Sapana woonde in het bergdorpje Salang van het Dhading project. Zij was altijd van de partij als Danseres op Nepali songs bij openingsceremonies of andere festiviteiten. Toen kwam de dag dat zij in Dhading haar schooldiploma behaalde en zij door wilde voor een verdere studie, maar het ontbrak haar ouders, met veel kinderen, aan het benodigde geld daarvoor. Dus werd er een beroep gedaan op EFF. Na wikken en wegen en een juiste studie daarbij kiezend, kon Sapana haar studie starten aan de Kathmandu School of Medical Technology (KSMT). Uiteraard werden er sponsors gezocht en dat was de groep van Atos Origin uit Nederland, die Sapana ook kende vanuit hun werkproject in Dhading. De twee studiejaren van Sapana gingen erg goed, zeker ook nadat bleek dat van alle medische laboratorium studenten in heel Nepal, zij op de 3e plaats eindigde, wat een enorme prestatie is. Dus nu, met haar diploma op zak, gaat Sapana op zoek naar die leuke werkplek, maar de buit is dus al binnen.© 2015 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.