EFF

In Nepal is er een grote leemte in de toegang van kinderen tot het onderwijs. Vele kinderen beginnen aan onderwijs maar in hogere klassen wordt er vaak afgehaakt omwille van sociale of financiële redenen. Basisonderwijs wordt gevolgd door de meeste kinderen maar oudere kinderen worden vaak thuis gehouden om te werken.
Cijfers van doorstroom dalen drastisch in de hogere klassen. Het feit dat schoolcomités – in weerwil van afspraken met de overheid- schoolgeld rekenen is een van de redenen dat kinderen beperkt toegang hebben. Andere redenen zijn druk van de ouders op het kind om te gaan werken of trouwen en de vaak lange afstanden naar school. Nog geen 1% van gehandicapte kinderen maakt de school af. 

Gelet op het schokkend hoge aantal uitvallers door bovenvermelde redenen, is stichting Veldwerk een beurzenprogramma gestart. Dat programma voorziet in de benodigde gelden voor leerlingen in het basis, vervolg en beroepsonderwijs, soms zelfs voor hoger onderwijs. 

Wie komen in aanmerking?
Stichting Veldwerk regelt studiebeurzen voor kinderen in en buiten Kathmandu, voor kinderen in de lokale gemeenschappen maar ook voor kinderen die gere-integreerd zijn uit kindertehuizen, zoals bijvoorbeeld Hamro Gaun. Studenten krijgen een beurs voor hun ‘+2’ of een beroepsopleiding, soms zelfs voor het volgen van een bachelors. 
Leerlingen worden geselecteerd op de sociale en economische situatie van de familie. Vooral kinderen die het risico lopen op kinderarbeid of kinderen uit grote gezinnen komen in aanmerking. Ook wordt gekeken naar de gezondheid van de ouders en andere familieleden. Speciale voorrang wordt gegeven aan (half)wezen, de lagere kasten, gehandicapten en meisjes. 

Van aanvraag naar ondersteuning
Wanneer een beursaanvraag binnenkomt, doorgaans vanuit een school, een organisatie of vanuit de familie zelf, dan gaat een veldwerker van onze partnerorganisatie Education First Foundation (EFF) op bezoek bij de familie om de thuissituatie te bekijken. Als blijkt dat de student in aanmerking komt voor een beurs, dan wordt er gezocht naar een sponsor. Komen mogelijkheden en verwachtingen overeen met de behoeftes van de student, dan zal de student worden toegelaten in het beurzenprogramma. Het soort beurs is aangepast aan wat hij of zij nodig heeft. Hoewel een beurs doorgaans alleen het school- of collegegeld inhoudt, ontvangen sommige studenten ook schoolboeken en schrijfmateriaal, tiffin (lunch) en soms zelfs ondersteuning bij onderdak. 

Veldwerk van EFF

Het team van sociale werkers van EFF brengt geregeld bezoek aan de studenten die studeren met een studietoelage. Zij houden contact met de school en ook met de familie en gemeenschap waar de kinderen wonen. Het is belangrijk dat de ouders of toeziende voogd van de kinderen het belang van onderwijs inzien en zij worden zo nauw mogelijk betrokken bij de opleiding en het onderwijs van de studenten. Bezoeken zijn ook belangrijk om voor financiële, medische of familiale problemen zo snel mogelijk een oplossing te vinden in overleg met de familie om de kans dat het kind de school verlaat te minimaliseren.

Resultaten

Het ontvangen van een beurs kan de toekomst veranderen voor kinderen die nooit een kans kregen om te leren of die gedwongen moesten stoppen met school. Het maakt hen mogelijk om verantwoordelijke, onafhankelijke leden van de samenleving te worden. Onderwijs is de meest krachtige manier om armoede te bestrijden en een land voorwaarts te helpen. 

EFF verstuurt naar de sponsor periodiek een voortgangsverslag. Dit verslag geeft de studieresultaten weer evenals een beschrijving van de persoonlijke ontwikkeling van de student. 

Wilt u een student sponsoren? U kunt hiervoor contact opnemen via de donatiepagina.

Pabitra toegelaten tot het Nepalese leger 

Pabitra kreeg les tot de 3e graad in het center in Balaju, daarna kon zij via EFF doorstromen naar de boarding school. Zij kon aan dit EFF programma deelnemen, omdat er thuis geen geld was voor enige vorm van studie. Haar vader overleed toen zij nog heel klein was en haar moeder hertrouwde een andere man. Deze man zorgde zover hij dat kon, goed voor zijn vrouw en kinderen, maar hij had niet voldoende geld voor de twee broertjes en haar jongere zusje om de dagelijkse kosten te dragen. Daarmee kon Pabitra niet naar school. Haar moeder heeft ook een probleem aan haar been, dus ook zij kon niet helpen inkomen te verwerven voor het gezin. Maar via het day center en met de hulp van EFF kon zij dus toch naar school waarbij zij ook goede resultaten behaalde. 

In 2014 behaalde zij haar SLC, School Leaving Certificate, en eindigde daarmee in de 1e divisie. In afwachting van het resultaat of zij geslaagd was, had zij 3 maanden vrij en ging zij terug naar het day center CESC waar zij ooit begonnen was als klein meisje, nu om zelf te helpen en een bijdrage te leveren aan het welzijn van andere kinderen van zeer arme afkomst.
Pabitra studeerde in de vroege ochtend op het Management college, daarna rond 10.00 uur in de ochtend ging zij dagelijks naar het day center om te helpen en daar verdiende zij dan ook nog voldoende salaris mee om zelf haar college te betalen zonder verdere hulp van EFF. Pabitra was terecht trots op wat zij had bereikt en dat ze de mogelijkheid had om kinderen uit zeer arme omstandigheden te helpen. Precies zoals bij haarzelf toen zij heel klein was, mooi! 

Na haar opleiding in het college, begon zij aan een bachelor opleiding (met haar eigen inkomsten uit het day centre) maar tegelijk schreef zij zich in voor een opleiding in het Nepalese leger. Deze jobs zijn zeer begeerd in Nepal omdat zij een zekere toekomst en mooi inkomen bieden. Pabitra slaagde in de zware toelatingsproeven en begon in 2017 aan haar opleiding in het leger.

Sapana behaalt haar diploma dankzij beroep op EFF
Sapana woonde in het bergdorpje Salang van het Dhading project. Zij was altijd van de partij als Danseres op Nepali songs bij openingsceremonies of andere festiviteiten. Toen kwam de dag dat zij in Dhading haar schooldiploma behaalde en zij door wilde voor een verdere studie, maar het ontbrak haar ouders, met veel kinderen, aan het benodigde geld daarvoor. Dus werd er een beroep gedaan op EFF. Na wikken en wegen en een juiste studie daarbij kiezend, kon Sapana haar studie starten aan de Kathmandu School of Medical Technology (KSMT). Uiteraard werden er sponsors gezocht en dat was de groep van Atos Origin uit Nederland, die Sapana ook kende vanuit hun werkproject in Dhading. De twee studiejaren van Sapana gingen erg goed, zeker ook nadat bleek dat van alle medisch laboratorium studenten in heel Nepal, zij op de 3e plaats eindigde, wat een enorme prestatie is. Momenteel studeert Sapana in haar derde en laatste jaar.© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.