Tiffin voor schoolkinderen

Tiffin”, het woord dat in Nepal gebruikt wordt voor een snack rond het middaguur … Vele ouders in Nepal hebben niet de financiële mogelijkheid om hun kinderen te voorzien van een gezonde snack tijdens de schooluren of kinderen gaan naar huis om te eten waarna ze niet meer terugkeren naar school. Sinds vele jaren steunt ook de overheid in Nepal verschillende scholen met een “tiffin programme” en het succes van dit programma vertaalt zich in een grotere aanwezigheid van kinderen in de scholen.

Doelen van het “tiffin programme”:

●        De gezondheid van de studenten verbeteren en dagelijks voorzien van een gezonde, voedzame lunch.

●        De aanwezigheidsgraad van studenten op school verhogen.

●        Minimaliseren van het aantal studenten dat na toelating de school verlaat.

●        Het leervermogen van studenten verbeteren.

●        Kinderen van lage kaste en kansarme gezinnen aanmoedigen om regelmatig naar school te komen.

Het tiffin programma heeft een grote impact met een kleine investering. Voor ongeveer 100 Euro per maand, kunnen 30 kinderen een middagmaal krijgen. Als u interesse hebt in het steunen van een tiffin programma, mailt u dan naar het secretariaat.© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.