Geitenproject

Al meer dan vijf jaar worden met steun van stichting Veldwerk, in de gebieden waar de stichting actief is in Nepal, trainingen gegeven voor het houden van geiten.

Het doel van het geitenproject is de positie van de vrouwen sociaal en economisch te verbeteren en om inkomsten te genereren voor de vrouwen, maar ook voor het project. Het programma heeft nog steeds grote potentie, aangezien geiten als belangrijk vee worden gezien in de huishoudens en het vlees van hoge waarde is. Vaak wordt het vlees een paar uur verderop gehaald en de vraag is groot. Het houden van een geit past goed bij de vrouwen op het platteland van Nepal, aangezien alles bij hen om landbouw draait en zij er dus aan gewend zijn om voor het vee te zorgen.

Wie komt er voor de training in aanmerking?

Allereerst vindt een selectieprocedure plaats, uitgevoerd door de lokale vrouwengroepen. Hierbij wordt de positie van de vrouwen beoordeeld, of ze alleenstaand zijn, hun kaste, hun economische en sociale positie, het aantal kinderen dat ze hebben en of ze eigen land hebben.

Vervolgens wordt tijdens de 3 daagse training vooral aandacht besteed aan het verbeteren van de kennis en vaardigheden voor het houden van geiten en hoe hier het beste inkomsten mee gegenereerd kunnen worden. Verder komen veel voorkomende ziekten aan bod en hoe deze te behandelen met lokaal verkrijgbare producten. Na goed verloop van de training ontvangt iedere vrouw 2 geiten.

Welke verplichting is er voor de deelnemende vrouwen?

Elke vrouw moet daarna binnen 2 jaar tijd (mits de natuur haar werk goed doet) 3 geiten teruggeven. Hiervan gaan er 2 door naar een andere vrouw en 1 is voor de organisatie, om zo ook inkomsten voor het project te genereren. Alle vrouwen hebben na afloop van de training de kennis en het vertrouwen om goed voor de geiten te zorgen. De vrouwen verder gevolgd om te zien hoe het gaat en om te helpen om het doel daadwerkelijk te realiseren.

Geitenproject in 2016

In Dhading gaat stichting Veldwerk weer verder met het geitenproject. In 2016 wil de stichting vier trainingen met de gebruikelijke overdracht van geiten gaan organiseren. Het project gaat op vier plaatsen in Nalang en Salang georganiseerd worden en gaat opgevolgd worden door de lokale besturen en de partnerorganisatie. U kunt bijdragen aan het geitenproject met uw donatie© 2015 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.