Team in Nepal

Stichting Veldwerk heeft niet langer een eigen kantoor in Kathmandu na het opheffen van de INGO in Nepal. Voor de ondersteuning van de partners Education First Foundation en Siddha Samaj Sewa Nepal bij het uitvoeren van de projecten, zijn 2 vertegenwoordigers ter plaatse die deeltijds aanwezig zijn in het kantoor van partner Education First Foundation: René Veldt en Maya Greet Verbist.

René Veldt, oprichter/directeur

Na vrijwilligerswerk te hebben gedaan in Ladakh en Nepal besloot René dat zijn inzet hard nodig was en verliet huis en haard om in 1999 in Nepal een kinderhuis op te starten.Door René zijn onafgebroken inzet is de stichting op dit moment uitgegroeid tot een begrip in Nepal en ondersteunt zij diverse lokale projecten, verspreid over Nepal. René verzorgt in Nederland en daarbuiten regelmatig presentaties over de activiteiten van stichting Veldwerk. 

Maya Greet Verbist

Maya Greet is bouwkundig ingenieur en afkomstig uit België. In ‘98 vertrok zij naar Nepal waar zij als vrijwilligster werkte in het Belgische opvangtehuis voor kinderen Shangrila Home. Na enkele jaren ontmoette zij haar Nepalese man en samen hebben ze een klein atelier waar lederwaren worden gemaakt. Sinds de aardbevingen van 2015, zet Maya Greet zich in voor de wederopbouw en de ontwikkeling van Nepal. Aanvankelijk werkte ze bij een lokale organisatie als “Communications Manager” en in september 2016 ging ze aan het werk bij Stichting Veldwerk als “Country Representative”. Na de opheffing van de INGO in Nepal, blijft ze deeltijds aan het werk in Nepal om de projecten te ondersteunen en te adviseren bij het werk van de partners.
Maya Greet is het centrale punt in de communicatie tussen het bestuur in Nederland, directeur/oprichter René Veldt en het team in Nepal. Verder waarborgt zij de voortgang en evaluatie van de projecten, stelt voortgangsrapportages van de projecten op en is verantwoordelijk voor de maandelijkse financiële rapportage.

Samenwerking

Zonder samenwerking met andere organisaties kan Stichting Veldwerk haar doelen niet realiseren. In Nepal werken wij samen met lokale partners, NGOs, die onder toezicht en begeleiding van SVN de projecten implementeren. In nauwe samenwerking met de partners en lokale gemeenschappen, worden de projecten ontwikkeld zodat zij ten goede komen van de begunstigden. Regelmatige bezoeken aan de projecten en bijeenkomsten met de partners en begunstigden, zorgen ervoor dat de impact en doelstellingen van het project geoptimaliseerd worden.

Onze partners in Nepal:

Education First Foundation

Education First Foundation is een NGO uit Nepal, opgericht in 2008. Sinds de oprichting werkt EFF samen met SVN.

Missie: zorgen voor toegang tot onderwijs voor kansarme kinderen.

Visie: Toekomstmogelijkheden en zelfredzaamheid van kinderen verbeteren door middel  van kwaliteitsonderwijs.

 

Organisatorische doelstellingen van EFF:

 

 

 

Team van EFF in Kathmandu

 

 

 

Gautam Maharjan, Programma coördinator

Gautam is sinds november 2010 werkzaam bij stichting Veldwerk en is verantwoordelijk voor de coördinatie, communicatie, monitoring en evaluatie van het  ‘sponsor een kind programma’ in samenwerking met de partnerorganisatie Education First Foundation (EFF). Daarnaast studeert Gautam sociologie aan de Tribhuvan Universiteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Sunita Dangol en Bimal Gurung, sociale werkers 

Sunita werkte sinds 2012 bij stichting Veldwerk als administratief assistente. Sinds vorig jaar is zij overgestapt naar EFF om er als sociale werker aan de slag te gaan. Bimal heeft een achtergrond als sociale werker bij een NGO die met straatkinderen werkte en is sinds 2017 in dienst bij EFF. De sociale werkers of veldwerkers staan in nauw contact met de kinderen en hun families die een studie-toelage krijgen onder het studiebeurzen-programma van EFF. Zij gaan op bezoek in de scholen om de vooruitgang en resultaten van de studenten op te volgen en brengen ook huisbezoeken om de families zoveel mogelijk te betrekken in het onderwijs van hun kinderen. Wanneer er medische problemen zijn of families andere vorm van hulp nodig hebben, springen zij mee in en zoeken in samenspraak met de familie-leden naar een goede oplossing. 

 

Laxmi Bishwokarma

Laxmi werkt als administratief bediende voor SVN en EFF. Ze houdt zich bezig met de boekhouding, houdt alle rekening keurig bij en zorgt ervoor dat de koffie altijd klaarstaat op kantoor! Laxmi studeerde onder het programma van EFF tot klas 10 en volgt nu opleiding management. Door haar baantje bij SVN heeft zij niet langer een studie-toelage nodig en zorgt zij zelf voor een inkomen EN het betalen van haar studie.

 

 

 

Siddha Samaj Sewa Nepal

Siddha Samaj Sewa Nepal (SSSN) startte in 2007, in samenwerking met SVN, het Grassroots Community Development-project in de dorpen Nalang en Salang in het district Dhading. Sindsdien zijn er zes gezondheids- en kinderdagverblijven gebouwd en een twee verloskamers.

Naast deze core projecten, heeft SVN voor een ambulance gezorgd die zieken naar het hospitaal kan vervoeren. Als inkomsten genererende projecten voor de gemeenschappen en lokale bestuurscomités, werden bijen- en geitenprojecten opgezet. In samenwerking met SSSN werden de centra herbouwd na de aardbevingen van 2015 en afgelopen jaren werden verschillende kampen georganiseerd zoals voor tandhygiëne en oogoperaties.

     

SVN heeft in samenwerking met SSSN ook verschillende trainingen georganiseerd voor de lokale onderwijzers (early childhood education) en health staff (family planning).© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.