Doelstelling

“Geef een man een vis en hij eet voor een dag, leer hem om te vissen en hij eet zijn leven lang.”

Dit welbekende gezegde is een van de basisprincipes waar stichting Veldwerk haar activiteiten in Nepal op baseert. Het helpen van mensen in nood is een goede zaak, maar hulp is pas effectief wanneer het duurzaam is. De manier waarop stichting Veldwerk streeft naar duurzaamheid is het creëren van een draagvlak voor een project binnen de gemeenschap, waarin het project plaats vindt. Met dit in het achterhoofd heeft stichting Veldwerk de navolgende visie, missie en doelen.

Visie
Vrouwen zijn de hoeksteen van het gezin en daarmee van de lokale gemeenschappen. Kinderen tot 15 jaar vormen circa 35% van de bevolking van Nepal en 100% van haar toekomst. Duurzame ontwikkeling binnen de Nepalese maatschappij kan alleen gebeuren door deze groepen te ondersteunen. Zij kunnen zich dan ontwikkelen door middel van het veilig stellen van hun basisbehoeften, tot het punt waar zij een zelfstandig en waardig leven kunnen leiden.

Missie
De missie van stichting Veldwerk is het verbeteren van de leefomstandigheden van vrouwen en kinderen die verkeren in een achterstandspositie. Dit realiseren wij door middel van het ondersteunen van lokale initiatieven die zijn gericht op onderwijs, voorlichting, vaktraining en het verstrekken van microkrediet. En daarnaast door het veiligstellen van de basisbehoeften van deze mensen door het bieden van onderdak, gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen.

Doelen
De belangrijkste doelen van stichting Veldwerk zijn:

Samenwerking
Stichting Veldwerk is ervan overtuigd dat haar initiatieven alleen tot succes kunnen leiden, als er samengewerkt wordt met de lokale gemeenschap. Bij het realiseren van onze doelen gaan wij dan ook van de volgende principes uit:

Aandachtsgebieden

Gebaseerd op de behoefte per gebied, werkt stichting Veldwerk momenteel in zes aandachtsgebieden, die bestaan uit:

Waar werken wij

Nepal heeft 75 districten. Op dit moment voert stichting Veldwerk projecten uit in 4 districten, te weten Sindhupalchowk, Dhading, Kathmandu en Chitwan. De meeste projecten worden gecoördineerd vanuit Kathmandu, waar het kantoor van stichting Veldwerk is gevestigd. Daarnaast ondersteunt stichting Veldwerk studenten met studiebeurzen in Sunsari, Bara, Jhapa, Nawalparasi en andere afgelegen districten in Nepal.

 © 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.