Financiën

Stichting Veldwerk stelt jaarlijks een jaarverslag en exploitatieoverzicht op. In deze documenten legt de stichting verantwoording af over het gevoerde beleid en de projecten.

Donaties worden gebruikt voor het bekostigen van onze activiteiten in Nederland en in Nepal. In Nederland gaat het dan om uitgaven, die samenhangen met fondsenwerving. Het bestuur ontvangt overigens geen vergoeding voor haar werkzaamheden, alleen kunnen gemaakte kosten worden gedeclareerd.

De uitgaven in Nepal bestaan uit de kosten van ons kantoor, het Veldwerk-team, communicatie-, transport- en verblijfkosten voor het monitoren van de projecten alsmede de bijdragen aan de lokale projecten.

Wilt u meer weten over onze activiteiten?  Raadpleeg dan onderstaande exploitatieoverzichten.

Financieel verslag 2018 Stichting Veldwerk

Financieel verslag 2017 Stichting Veldwerk

Financieel verslag 2016 Stichting Veldwerk

Financieel verslag 2015 Stichting Veldwerk

Financieel verslag 2014 Stichting Veldwerk

Financieel verslag 2013 Stichting Veldwerk

----------

Statuten Stichting Veldwerk

Financieel verslag 2017 Stichting Veldwerk C2 richtlijn

Financieel verslag 2016 Stichting Veldwerk C2 richtlijn

Verklaring kascommissie Stichting Veldwerk 2018

Verklaring kascommissie Stichting Veldwerk 2017

Verklaring kascommissie Stichting Veldwerk 2016

Begroting 2018 Stichting Veldwerk© 2015 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.