Jaarverslag

Stichting Veldwerk stelt jaarlijks een jaarverslag en exploitatieoverzicht op. In deze documenten legt de stichting verantwoording af over het gevoerde beleid en de projecten.

In het jaarverslag geeft de stichting een overzicht van de status van bestaande en nieuwe projecten. Verder wordt inzicht gegeven in het bereik van de donaties, oftewel het aantal mensen dat geholpen is, de verdeling over de lokale partners alsmede de spreiding van de donaties over de zes aandachtsgebieden van Stichting Veldwerk.

Wilt u meer weten over onze activiteiten?  Raadpleeg dan onderstaande jaarverslagen.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

-----------

Beleidsplan 2019-2022 Stichting Veldwerk

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Veldwerk

 © 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.