Toezicht

Stichting Veldwerk wil transparant zijn over haar activiteiten en minimaal voldoen aan de wettelijke vereisten die gelden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Verder is Stichting Veldwerk aangesloten bij Partin. 


Partin
Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI). Zij wil het PI een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van deze groep. De lijfspreuk ‘Samen kunnen we meer, samen doen we meer’ vormt de basis achter de activiteiten die Partin ontplooit. Partin probeert met het collectief zaken mogelijk te maken die voor het afzonderlijke PI onmogelijk zijn. Denk hierbij aan collectieve subsidieaanvragen, kwaliteitsverbetering door samen werken en samen leren en het gesprek aangaan met diverse andere actoren in de sector.
Wilt u meer weten over Partin? Raadpleeg dan de website.© 2015 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.