Toezicht

Stichting Veldwerk wil transparant zijn over haar activiteiten en minimaal voldoen aan de wettelijke vereisten die gelden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Stichting Veldwerk is goedgekeurd als "Erkend Goed Doel". Dit betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen, toezichthouder CBF controleert dit. Als donateur kun je er daarom van uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording aflegt. De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo kun je gerust geven aan een Erkend Goed Doel. Meer weten? Kijk op CBF.nl.

Het CBF is toezichthouder goede doelen. Het CBF kent de Erkenning toe en controleert de goede doelen op strenge kwaliteitseisen. Inmiddels zijn er ruim 500 Erkende Goede Doelen. Hiermee staat ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen onder actief toezicht van het CBF.

Verder is Stichting Veldwerk aangesloten bij Partin. 

Partin
Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI). Zij wil het PI een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van deze groep. De lijfspreuk ‘Samen kunnen we meer, samen doen we meer’ vormt de basis achter de activiteiten die Partin ontplooit. Partin probeert met het collectief zaken mogelijk te maken die voor het afzonderlijke PI onmogelijk zijn. Denk hierbij aan collectieve subsidieaanvragen, kwaliteitsverbetering door samen werken en samen leren en het gesprek aangaan met diverse andere actoren in de sector.
Wilt u meer weten over Partin? Raadpleeg dan de website.© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.